Kraftmarked

mast

Først vil RME og Forbrukertilsynet kreve at kundene får opplyst pris og lengde på kontraktene. Deretter vil de vurdere å påby visse typer kontrakter.

mast

Over halvparten mente det er for vanskelig å sikre sine kraftkontrakter.

sol og vind

Stadig mer ufleksibel kraft kan kreve endringer i markedsdesignet, ifølge Equinors Energy Perspectives.

Master Hallingdal

Den gjennomsnittlige kraftprisen i Vest-, Sør- og Øst-Norge var om lag 48 ører/kWh forrige uke. Prisen i Nord-Norge var om lag halvparten.

mast

Det ble gjennomført over 200.000 bytter av strømleverandør 1. kvartal 2021.

mast

Forbrukertilsynet slår ned på at strømselskaper som krever at kunden oppretter Avtalegiro for å få beholde rabatterte strømavtaler.

mast

I 1. kvartal i år lønte det seg å ha fastpris.

strømenighet stortinget

Leverandørene må oppgi hvor lenge prisen minimum varer. – En historisk seier, ifølge Forbrukerrådet.

Trond Rønningen

Forbrukertilsynet har opprettet sak mot fem nye strømselskaper.

Inger Lise Blyverket

«Strømsalgselskapene gjør seg fete på å selge ‘variable strømavtaler’ til overpris», hevder Forbrukerrådet.

mast

Villedende påstander om lavest pris fra strømleverandørene skader forbrukerne økonomisk.

vedum

Men Arbeiderpartiet sier nei.

havvind

EU-kommisjonen har foreslått nytt regelverk som kan gjøre at norske prosjekter ikke prioriteres.

ove flataker

RME vil gi overtredelsesgebyr for feilrapportering til strømpris.no for å hindre at konkurransen på sluttbrukermarkedet undergraves.

Trond Rønningen

Ber om at prisopplysningsforskriften oppdateres, vil gi overtredelsesgebyr.

mast

Forbrukertilsynet krever direkte varsling av prisendringer i strømavtaler.

saudland

Strømselskapene informerer forbrukerne for dårlig om detaljene rundt sine strømpriser, mener Frp.

ulf møller

Bare en tredel av selskapene er med, men Energi Norge er likevel fornøyd.

mast

Forbrukertilsynet har avsluttet 29 klagesaker om uklare prisopplysninger uten å gi økonomiske sanksjoner.