Kraftmarked

Trond Rønningen

Ber om at prisopplysningsforskriften oppdateres, vil gi overtredelsesgebyr.

mast

Forbrukertilsynet krever direkte varsling av prisendringer i strømavtaler.

saudland

Strømselskapene informerer forbrukerne for dårlig om detaljene rundt sine strømpriser, mener Frp.

ulf møller

Bare en tredel av selskapene er med, men Energi Norge er likevel fornøyd.

mast

Forbrukertilsynet har avsluttet 29 klagesaker om uklare prisopplysninger uten å gi økonomiske sanksjoner.

mast

Bytte av strømleverandør økte i fjerde kvartal med 10 prosent blant husholdningskunder fra tredje kvartal.

nve

66 avvik om kryssubsidiering fra 2017-2020, 34 brudd på nøytralitetsplikten mot integrert kraftleverandør fra 2015-2020.

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020.

vinter

For tredje gang siden nyttår.

Trond Rønningen

«Det er på tide å se på muligheten for forskriftsfestede varslingsregler og bøter for brudd på disse», skriver Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

nve bygget

RME og Forbrukertilsynet kan ikke lenger la bukken passe havresekken, men må rydde opp i strømsalget slik Oslo Economics foreslår.

mast

Foreslår hardere sanksjoner og forskriftsfesting. «Manglende håndheving av dagens regelverk fremstår som en betydelig utfordring».

sanner

Men vil først vente og se hvordan strømprisen utvikler seg. Senterpartiet foreslår redusert elavgift.

Inger Lise Blyverket

Forbrukerrådet beskylder Fjordkraft for å ha brutt markedsføringsloven, lurt kundene og skadet konkurransen. Selskapet avviser påstandene.

mast

Nesten dobbelt så dyr strøm som i januar i fjor.

Finansinspektionen

Må betale 300 millioner svenske kroner for «alvorlige feil».

Sikringer

Med sertifiseringsordningen Trygg strømhandel skal kampanjetilbud merkes tydelig og priselementer ikke skjules.

deutsche bahn

Statkraft og Deutsche Bahn har inngått en ettårig kraftsalgsavtale.

Den gjennomsnittlige norske kraftprisen i fjor endte på 9,7 øre/kWh.