Kraftmarked

Fjordkraft

Fjordkraft får 27 prosents markedsandel.

rynning-tønnesen

Statkraft hadde et negativt underliggende driftsresultat på 100 millioner kroner i andre kvartal i 2020.

fjordkraft

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap.

Jannicke Hilland

Kvartalsresultatet for BKK ble 603 millioner kroner, mot 611 millioner kroner i første kvartal i 2019.

Dam

Men det er ingen klar trend i den norske etterspørselen.

Reinsfors dam

94 prosent av strømforbruket ble fornybart, varedeklarasjonen viser 10 prosent.

toini løvseth

Energi Norge slår tilbake mot kritikken fra Forbrukerrådet.

For første gang i historien har strømprisen falt til under null.

Inger Lise Blyverket

– Ikke bare lureri, det er også temmelig hjerterått, sier forbrukerdirektøren.

Stolpe

Hevder jussen bak RME og OEDs forbud er mangelfull.

Systemprisen i juni endte på 3,15 euro/MWh.