Nett

Eviny har sikret seg 142 av de 900 lokasjonene for ladestasjoner for hurtiglading av elbiler i Tysland.

– Det er vanskelig å fatte at energimontører mister jobben fordi det er for lite arbeid, sier nestlederen for EL og IT Forbundet, Morten Bildøy.

peak shaver

Det er så langt oppnådd positive resultater fra testingen av batteriet som ble installert i Tensio sitt distribusjonsnett i Lierne i Trøndelag rundt årsskiftet.

hilde

– Dagens regulering av nettselskapene er et Norgemesterskap i å gjøre minst mulig.

Reguleringsmyndighet for energi (RME) har gitt varsel om vedtak som innebærer at nettselskapet Linja kan kreve anleggsbidrag fra Lefdal Mine Datasenter i Måløy for bygging av 132 kV-nett.

melkøya

Regjeringen sier ja til å elektrifisere Melkøya. Samtidig legges det opp til en stor utbygging av strømnettet i Finnmark.

Fornybar Norge ber Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om å søre for at kraftselskapene deler sine produksjonsplaner med de regionale nettselskapene (DSOene).

NVE ønsker ikke at Elvia skal bekoste et parkanlegg på den planlagte Koksa transformatorstasjon på Fornebu.

laje

Inin Group har inngått avtale med Ringerikskraft om å kjøpe samtlige aksjer i Laje AS.

statnett

Statnett har ikke et tilfredsstillende system for arkivering og loggføring av systemkritiske vedtak.

kreosot

Det blir totalforbud mot salg av kreosotimpregnerte materialer i Norge fra oktober 2023.

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer i NVE mener industriselskapene må skjerpe seg og legge ned mer arbeid i sine konsesjonssøknader.

lnett

Elvia og LNett har utviklet en informasjonsmodell for strømnettet som blir europeisk standard for nettselskaper.

oseberg

Statnett har reservert nærmere 1300 MW nettkapasitet for elektrifisering av petroleumsvirksomhet for perioden 2025-27.

Kreosotimpregnerte trestolper kan bli forbudt allerede i 2023. Noen leverandører kan allerede levere miljøvennlige alternativer.

Norges største elkraftentreprenør, Nettpartner, har inngått en samarbeidsavtale med utleiegiganten Ramirent om elektrifisering av byggeplasser.

Nexans Norway skal bygge og legge sjøkabel for italienske Terna for 6,77 milliarder kroner.

Forus

Agder Energi Netts kritikk av reglene for solkraft-tilknytning møter motbør.

mast

Men det nordiske kapasitetsmarkedet kommer ikke før våren 2022.