Nett

statnett

Men ikke så mye som Energi Norge ønsket.

gravd over

Slo ut strømmen i Oslo konserthus. Nå skal en ny forskrift gjøre ledningskaoset under bakken mer oversiktlig.

NordLink

NordLink-partnere Statnett, Tennet og KfW har formelt tatt over strømkabelen mellom Norge og Tyskland.

havvind

Mellomlandsforbindelser med vindpark i midten kan få unntak fra reglene om at Statnett skal eie dem.

lading av gravemaskin

Mobile ladekontainere skal sette fart i overgangen til utslippsfrie anleggsplasser

mast

Skal gi bedre utnyttelse av strømnettet.

Foreslår reduserte konsesjonskrav, eksterne subsidier til nett og utvidede DSO-virkemidler i driften av regionalnettet.  

linje sverige

Mellom klokken 3 og 4 mandag 5. april ble det importert 6.004 MWh til Norge.

Kelwin-2

Kelwin-2 er selskapets andre storskala batteriprosjekt i landet.

boliden odda

RME har fattet endelig vedtak, lar Boliden slippe titalls millioner i anleggsbidrag, men gir ikke koronaforlengelse av tidsfristen.

sprengskjøting

Ledningen skal frakte ut all energien fra Nord-Europas største vindpark.

Gjørme

Entreprenøren badet til tider nesten i gjørme da Elvias nye 132 kV-ledninger i Østfold ble bygget. En måneds forsinkelse ble tatt igjen da telen kom.

oseberg feltsenter

OED har gitt konsesjon, men vil ikke la tilknytning med systemvern på Kollsnes bli en varlig løsning.

kiruna

LKAB kan trenge nye 55 TWh i Nord-Sverige. Men Statnett har ingen konkrete planer, og tror overskuddet på norsk side vil avta.

arbeidere

Statnett har søkt om unntak fra innreisereglene, men svarer at det vil bli for dyrt å bryte dagens kontrakter og starte omfattende nye anskaffelsesprosesser.

klatrer

Det kreves noen tilpasninger når man skal klatre på nye og mer miljøvennlige stolper.

samnanger

Statnett nekter oljeplattformer tilkobling fra Kollsnes, frigjør 200 MW til landbasert industri.

Heimdall Power

Investerer 75 millioner kroner for å gi raskere vekst.

statnett hovedkontor

Statnett mener nettselskapene bør få bestemme hvor nytt forbruk skal legges, selv om det blir dyrere for kunden.