Nett

kreosot

Det blir totalforbud mot salg av kreosotimpregnerte materialer i Norge fra oktober 2023.

Seksjonssjef Lisa Vedeld Hammer i NVE mener industriselskapene må skjerpe seg og legge ned mer arbeid i sine konsesjonssøknader.

lnett

Elvia og LNett har utviklet en informasjonsmodell for strømnettet som blir europeisk standard for nettselskaper.

oseberg

Statnett har reservert nærmere 1300 MW nettkapasitet for elektrifisering av petroleumsvirksomhet for perioden 2025-27.

Kreosotimpregnerte trestolper kan bli forbudt allerede i 2023. Noen leverandører kan allerede levere miljøvennlige alternativer.

Norges største elkraftentreprenør, Nettpartner, har inngått en samarbeidsavtale med utleiegiganten Ramirent om elektrifisering av byggeplasser.

Nexans Norway skal bygge og legge sjøkabel for italienske Terna for 6,77 milliarder kroner.

Forus

Agder Energi Netts kritikk av reglene for solkraft-tilknytning møter motbør.

mast

Men det nordiske kapasitetsmarkedet kommer ikke før våren 2022.

Når høstmørket snart senker seg over Frognerparken, kan du se Norges mest besøkte severdighet, i nytt lys.

SafeBase har inngått en avtale verdt inntil 58 millioner med BKK Nett om Avansert Nettstasjonsovervåking.

Lang flere enn dagens plusskunder skal kunne spare nettleie og avgifter ved å dele strøm de produserer, eksempelvis fra solceller.

Statnett har søkt NVE om å få oppgradere og utvide Ulven transformatorstasjon i Oslo.

Nesttselskaper og rederier har fått en veileder gjennom jungelen av fallgruver og krav når de etablerer landstrømsanlegg.

Statnett har fått lov til å la ledningene henge litt lavere for å øke overføringskapasiteten.

kanstadbotn

Fikk fikk først medhold i at Statnett ikke fikk gi kontrakt til et italiensk selskap i økonomisk uføre, men tapte ankesaken i lagmannsretten.

kraftlinjer gol

Statnett gikk lenger enn forskriften åpner for i å kreve all tilgjengelig effekt for å hindre strømbrudd. RME støttet Statnetts praksis, og OED endret forskriften.

Husnes

Pålagt eierskap i kundespesifikke anlegg på Husnes og Karmøy vil beslaglegge omfattende investeringsmidler som kunne være investert i aluminiumsproduksjon i Norge, hevder Hydro.

Regningen fra Sognekraft for hjelpekraft til Hagafjellet trafostasjon ble tre ganger høyere enn forespeilet, men OED slår fast at Statnett må betale.