Nett

Nesttselskaper og rederier har fått en veileder gjennom jungelen av fallgruver og krav når de etablerer landstrømsanlegg.

Statnett har fått lov til å la ledningene henge litt lavere for å øke overføringskapasiteten.

Fikk fikk først medhold i at Statnett ikke fikk gi kontrakt til et italiensk selskap i økonomisk uføre, men tapte ankesaken i lagmannsretten.

kraftlinjer gol

Statnett gikk lenger enn forskriften åpner for i å kreve all tilgjengelig effekt for å hindre strømbrudd. RME støttet Statnetts praksis, og OED endret forskriften.

Husnes

Pålagt eierskap i kundespesifikke anlegg på Husnes og Karmøy vil beslaglegge omfattende investeringsmidler som kunne være investert i aluminiumsproduksjon i Norge, hevder Hydro.

Regningen fra Sognekraft for hjelpekraft til Hagafjellet trafostasjon ble tre ganger høyere enn forespeilet, men OED slår fast at Statnett må betale.

punktering

Kabelovervåking med fungerende og høyavansert sensorikk ble for dyrt for Elvia.

nsl skjøt

Først skal kabelen testes.

tonstad

Får bygge to trafoer på til sammen 300 megavoltampere.

mast

Statnett går over fra telefonbud til elektronisk bestilling.

støleheia

Selskapet skal hete Hitachi Energy fra oktober.

I sommer fullfører Lofotkraft den dublerte 132 kV-linjen langs hele øygruppen.

kristiansand

Agder Energi inngår partnerskap med dansk IT-selskap om videreutvikling og salg av teknologi.

Statnett får rive luftledningen mellom Ultvedt og Smestad, satt i drift for over 90 år siden.

herøya

OED har fattet endelig vedtak om at nettet skal omklassifiseres til transmisjonsnett.

BATTERIER

I sine battericeller bruker Beyonder superaktivt karbon, laget av sagflis fra norsk skogsindustri.

nyhamne

Shell har fått tillatelse til å forbedre nettanlegget på Nyhamna og bygge to nye kraftkabler til gassfeltet Ormen Lange.

Krafla NOA Fulla

Kvitebjørn Havvind vil bruke Utsira som mellomstasjon for både havvind og kraft til oljeplattformene på NOA og Krafla.

knarr

Men tiltakskostnad på 2248 kroner per tonn sparte CO2-utslipp for kraft fra land vurderes som for dyrt av Neptune Energy.