Nyansettelser

Heikki Holmås

Er ansatt som CSO for Multiconsult Norge.

Hilde Tonne

Sivilingeniør Hilde Tonne tror ikke det blir full harmoni når de må fatte vanskelige beslutninger om retningsvalg og posisjonering for det grønne skiftet.

forseth

Tar over etter Kenneth Brandsås.

Ståle Myhre

Ståle Myhre har sluttet i oljeselskapet Okea for å bli forvaltningssjef i Trønderenergi.

heiberg

Daglig leder i Elhub, Tor Bjarne Heiberg, starter i jobben som konserndirektør for digitalisering og IT i Skagerak Energi i juni.

gorm

Både daglig leder og styreleder er byttet ut.

Karoline Sjøen Andersen

Karoline Sjøen Andersen (H) kommer fra Norwegian Offshore Wind Cluster.

nils klippenberg

Får to sentrale posisjoner i selskapet.

nye direktører nve

Inga Nordberg, Brigt Samdal og Arne Bjørn Mildal blir direktører i NVE.

isachsen

Går til First House.

gunnar løvås

Hele fire konserndirektører i Statnett ønsker å rykke opp, men de må konkurrere med en vannkraft-sjef og en profilert kvinne fra oljenæringen.

Rahul Fotedar

Rahul Fotedar tror på europeisk batterieventyr med utgangspunkt i Norge.

omexom direktører

Omexom vil ekspandere.

Kenneth Brandsås

Kenneth Brandsås går til Tensio.

lars

Lars Andreas Lunde blir statssekretær både for OED og Nærings- og fiskeridepartementet.

henrik sætness

Henrik N. Sætness går fra strategi og analyse til konsernstaber.

Birgitte Jourdan-Andersen

Birgitte Jourdan-Andersen overtar etter Eivind Hodne Steen.

Mads Nipper

Kan tjene over 20 millioner danske kroner i året.

Anna Borg

Går fra finansdirektør til toppsjef i konsernet.