Elvia hevdet Statnett stiller for store krav

Ringkablene i Oslo er tilbudt til alminnelige vilkår, men Statnett stiller krav som går vesentlig ut over dette, ifølge Elvia.

Lillesand Vind får utsatt frist

OED omgjør NVEs nei til utsatt frist for idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk.

Rekordhøye kabelinntekter

Statnetts inntekter på mellomlandsforbindelsene i 2021 ble 4.164 millioner kroner.

Statnett dropper anleggsbidrag

Vil sette i gang første trinn av forsterkningen til Nyhamna.

Elvia og Statnett skal tvinges til enighet

Innen 1. mars må de bli enige om vilkårene for overdragelse av Oslos gamle ringkabler.

Uavklart mellom Lofotkraft og Sortland hvordan Vesterålskraft skal utvikles

Lofotkraft kjemper fortsatt med Sortland kommune om aksjemajoriteten i Vesterålskraft.

Nettoimport og prisnedgang

Siste uke av året hadde Norge nettoimport av kraft for første gang siden uke 14.

Advarer mot dårlig utnyttelse av nettet

Energiministeren vil ikke bruke nettleia som virkemiddel for økt energieffektivisering og egenproduksjon.

Vil ikke stanse Øyfjellet-utbyggingen

«Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket».

Statnett har søkt konsesjon til Varangerbotn

Mener vindkraftaktørene bør bekrefte videreføring med nødvendige avtaleinngåelser om anleggsbidrag.

Vil bruke batterier i distribusjonsnettet

En rekke nettselskaper, produsenter og store brukere har gått sammen for å finne ut hvordan man kan bruke batterier i distribusjonsnettet.

Rekordhøy kraftproduksjon

Det ble produsert 156,46 TWh i Norge i fjor, viser tall fra Statnett.

Huseierne krever høyere strømstøtte

– Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk.

Kan tape 4 GWh

NVE anbefaler minstevannføring i Uste- og Hallingdalsvassdraget.

Sen involvering fordyrer prosjektene

Nettselskapene frustreres over at de blir involvert så sent i utbyggingsprosjekter at de ofte forsinker og fordyrer prosjektene.

Senterpartiet advarer mot bonuser

– Sjefene i kraftselskapene bør definitivt ikke ta ut bonuser i 2021, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Lav etterspørsel etter børsteløs magnetisering

Nesten halvparten av generatorene i verden er børsteløse. Men i Norge vinner ikke det vedlikeholdsvennlige alternativet terreng.

Lunken til å reforhandle eksportavtaler

Regjeringen vil vente til den akutte situasjonen er over før den vil vurdere krafteksporten til Europa.

Gravlegger Northconnect

– Den søknaden vil ikke bli behandlet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).