Tussa satsar på lærlingar

Tussa Installasjon er i dag ei av dei største lærlingbedriftene i Møre og Romsdal innan elektrofaget, og har til saman 21 lærlingar under opplæring.

Fekk ja til Feios kraftverk

Sognekraft har i statsråd fått konsesjon til Feios kraftverk, som ferdig utbygd får ein kraftproduksjon på om lag 92 GWh.

Et svik mot fremtidens generasjoner

Utslippene av klimagasser økte med 1,5 % i 2015. - Dette er et svik mot framtidens generasjoner sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

Ny styreleder i RIF

Tom Baade-Mathiesen er av RIFs generalforsamling valgt som ny styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Nå er fiber størst

Bredbånd over kobberkabler (xDSL) er ikke lenger det mest utbredte bredbåndet blant privatkunder i Norge. Fjorårets rekordhøye vekst i antall abonnementer gjorde fiber til den største aksessteknologien.

Vi brukte 213 TWh i 2015

Det totale energiforbruket innenlands utgjorde 213 TWh i 2015. Det er 1,5 prosent mer enn året før som var et uvanlig varmt år. Stadig mer fornybar energi kombinert med nedgang i samlet energiforbruk bidro til at Norge i 2014 oppfylte de internasjonale kravene i fornybardirektivet med god margin.

Ingen konflikt i kraftnæringen

EL og IT Forbundet og Energi Norge er enige om et moderat og ansvarlig tariffoppgjør for 2016.

Skatt til besvær i vannkraft

Energi Norge sendte torsdag 19. mai sine detaljerte innspill til energimeldingen til Stortinget. Sentralt står endringer i skattesystemet for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, samt mer konkret politikk for å ta kraften i bruk.

Disse kan få energipris i sør

Den siste måneden har LOS Energy jaktet på Sørlandets smarteste strømbruker. Nå har fagjuryen kåret de nominerte til Sørlandets Energipris 2016.

Dette påvirker kraftprisen

Energimarkedene er og har historisk vært tett knyttet sammen. Spesielt i perioder med få eller ingen nyheter vil en råvare kunne påvirke en annen i prissetting i de finansielle markedene.

Sverige på suveren førsteplass

Per 1. april 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 15,5 TWh. Av dette er 13,1 TWh bygget i Sverige og 2,4 TWh i Norge.

40 nye GWh med samme vannføring

I går ble Braskereidfoss kraftverk 2 i Våler kommune offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien.

Beredskap på anbud

Det er først og fremst vilkårene for beredskapsvakt i Hafslund, og flere andre nettselskaper, som vi har synspunkter på. Noen av disse ordningene har for mye frivillighet og for lite forpliktelse.

Utnytter antarktisk solenergi

Norsk Polarinstitutt skal teste solenergianlegg på forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Dersom anlegget tåler klimaet, kan det halvere kostnadene i forhold til konvensjonelle dieselaggregat.

Betre straumforsyning i Østfold

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjev Hafslund Nett løyve til å bygge ein om lag 28 kilometer lang kraftleidning frå Hasle transformatostasjon i Sarpsborg via Råde til Halmstad transformatorstasjon i Rygge.

Stanser prosjekter

Storfjord Kraft AS har søkt om konsesjon for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. Det er søkt om konsesjon for to småkraftverk (Paras og Rovvejok), tre overføringer (Govda, Viessogas og Poikkiharjut II) og ett elvekraftverk (Stordalen). Nå har styret i Storfjord Kraft AS besluttet å trekke søknadene på ubestemt tid, og beslutningen er meddelt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Lave priser bremser strømsparing

Lave strømpriser gjør at bedrifter satser for lite på strømsparing og energieffektivisering, sier Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy. Han mener at det er millioner å spare selv om prisene er lave.

Vil la droner gjøre jobben

Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere.

– Lien snakker ned småkraft

Småkraftforeninga mener Energimeldingen underslår verdiskapingen i småkraftnæringen. – Tord Lien snakker ned småkraften. Han er oljebransjens talsmann, sier daglig leder Knut Olav Tveit.