Hitra og Frøya legges i mørke

«På grunn av forsterkning av det elektriske linjenettet ut mot Hitra og Frøya, blir samtlige abonnenter på øyene berørt av strømstansen. Utkoblinga skjer natt til lørdag 25. juni mellom kl. 00:00 og 03:00. Vi gjør oppmerksom på at innkobling kan inntre før annonsert tidspunkt»

Utsetter Sauland

Eierne av Sauland kraftverk AS har besluttet å utsette et vedtak om utbygging. Lave kraftpriser, økt skattebelastning og lavere produksjonsgrunnlag enn forutsatt er de viktigste årsakene til utsettelsen.

Tar Smart Grid-grep

Statkraft Ventures GmbH skal investere i DEPsys, et selskap som utvikler Smart Grid-nettløsninger. Statkraft Ventures ledet en serie A finansieringsrunde der VNT Management og One Creation deltok. Det nyetablerte sveitsiske selskapet hentet inn til sammen ca. 3 millioner CHF (ca. 2,8 millioner EUR) i denne runden.

Tidstilpasset læreplan for energioperatør

Energi Norge har lenge jobbet for at Faglig råd for elektro skal utarbeidet en ny læreplan for energioperatører, og det vil ikke lenger være tvil om at energioperatøren kan jobbe selvstendig på produksjonsanleggenes lav- og høyspenningsanlegg.

Kritiserer hydrogentekst i Energimeldingen

Hydrogen til transportbruk er ingen umoden teknologi. Den er klar til å introduseres på markedet, skriver Småkraftforeninga med flere i et felles innspill til Energimeldingen.

Nå kommer IOT

Schneider Electric spår ny bølge av digitalisering med IOT ( Internet of things). Mer fornøyde kunder, grønnere miljø og nye inntektskilder kan bli resultatet.

Dokumenterer nettet med spillteknologi

Konseptet gamification eller spillifisering ble først brukt tidlig på 2000-tallet for å beskrive prosesser hvor man bruker elementer og mekanismer fra videospill i helt andre sammenhenger. Målene med spillifisering er kort fortalt å øke brukernes engasjement. Med økt engasjement kan man oppnå bedre resultater, for eksempel i forhold til bredere datagrunnlag og økt datakvalitet.

På jobb for Norgesnett

OneCo Technologies AS i Bergen har vunnet rammeavtalen for oppdrag i distribusjonsnettet på Askøy med Norgesnett.

Vokser med varme i Oslo

Hafslund Varme AS har inngått avtale med Ferd Energi AS om å overta alle aksjene i selskapet. Eksisterende avtaler om fornybar varmeleveranse i Tiedemannsbyen i Oslo overdras fra Ferd Energi til Hafslund Varme.

Lyse og Viking tar tre nye år

Viking Fotball og Lyse har inngått en ny hovedsamarbeidsavtale for årene 2017-2019. Målet er å skape enda flere gode opplevelser for hele regionen.

Store verdier på spill

Regjeringen vil innen kort tid behandle nye miljømål som kan gi betydelige tap av regulerbar vannkraft. Dette kan svekke norsk verdiskaping, forsyningssikkerhet og flomberedskap, samt europeiske klimaambisjoner, frykter Energi Norge og en rekke andre organisasjoner.

LOS kjøper svensk energiselskap

Strømleverandøren LOS AS har kjøpt det svenske energiselskapet Telge Kraft. Oppkjøpet er en strategisk opptrapping i det nordiske markedet for LOS Energy, bedriftsenheten til LOS AS.

Størst på landstrøm

Med støtte fra Enova har Averøy Industripark investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip. Fredag ble riggen Transocean Barents koblet til landstrøm. Totalt kan industriparken tilby en utgangseffekt på 9 MW, noe som muliggjør landstrøm til flere skip og plattformer samtidig.

Varig vern står fast

Stortinget går enstemmig mot regjeringens forslag om å tillate kraftutbygging i elver som er varig vernet. - Det er svært gledelig at Stortinget slår fast at vern er vern, selv om det føles litt absurd å måtte slåss for dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Dette har Sognekraft venta lenge på

Regjeringa gjev ved kongeleg resolusjon Sognekraft løyve til utbygging av Leikanger kraftverk etter det største utbyggingsalternativet. Dette samsvarar med tilrådinga både frå Leikanger kommune og grunneigarane.

Ja til fire småkraftverk

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fire saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er fulgt i alle sakene.

Snikprivatisering?

Vil regjeringa privatisere det sentrale kraftnettet? Eller mener den at kraftkablene til utlandet ikke er en del av det norske sentralnettet?

Betalte mindre for mer energi

De samlede energikostnadene for industri og bergverk var over 1 milliard kroner lavere i 2015 enn i 2014, viser foreløpige tall. Energibruken økte i samme periode med rundt 1,6 prosent. Nedgangen i kostnadene skyldes i hovedsak lavere energipriser.

Det meste var på stell i 2015

God ressurssituasjon og jevnt over god leveringspålitelighet kjennetegnet driften av det norske kraftsystemet i fjor. I NVE-rapporten «Driften av kraftsystemet 2015» presenteres ulike forhold som påvirket forsyningssikkerheten.