Banebrytende vindkraftteknologi

Nexans lanserer banebrytende nyhet innen fornybar energi for vindparkoperatører som bytter til inter-array-nettverk med høyere spenning og økt produksjonskapasitet kombinert med kostnadseffektive, robuste og lettinstallerte kabelsystemer. Det nye 72,5 kv-tilbehøret kompletterer den tidligere utviklingen av nexans inter-array-kabler med høy spenning.

Kryptisk forlik

Statnett og Nettpartner har blitt enige om premissene for det videre samarbeid og Statnett er positive til Nettpartner som fortsatt leverandør.

NVE-ja til Jølstra

NVE har sendt over si innstilling til OED og tilrår departementet å gje konsesjon til Sunnfjord Energi om bygging av Jølstra kraftverk.

Etterspør rekrutteringsløft

Flere lærlinger, kompetanseutvikling og sikkerhet er sentraletemaer EL og IT Forbundet omtaler i et høringssvar til rapporten "Vår elektriske fremtid" laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Lyspunkt i småkraft

Det er trange tider i småkraftmarkedet, men noen lyspunkter er det. I juni har Energi Teknikk fått kontrakt på leveranse av komplett elektromekanisk utrustning til to nye anlegg.

Slår seg sammen

1.juli 2016 fusjonerte Tønsberg-selskapene Omega Engineering AS og Omega Holtan AS.

Styrker Telenor-nettet i sør

Otera bygger og oppgraderer 450 nye mobilstasjoner for Telenor i Agder og Rogaland.

Slipper med mindre

Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på krav om nettselskapets nøytralitet, men reduserer gebyret fra 600 000 til 400 000 kroner.

ABB fikk Statnett-ordre på 250 MNOK

ABB skal levere to transformatorstasjoner for Statnett på Sør-Vestlandet, som vil bidra til å forbedre påliteligheten og kapasiteten i kraftnettet samt øke integreringen av fornybar energi.

Rappellering i betongdam

Kraft- og skredsenter i Tafjord vil ha rappellering på Zakariasdammen. Om alt går som planlagt vil førstemann gå utfor den nesten 100 meter høye og stupbratte veggen i midten av august.

Mange får utstyr ødelagt av lyn

Modem og rutere er mest utsatt for lynskader. 30 prosent av oss har opplevd å få elektronisk utstyr ødelagt av lynet, viser undersøkelse fra If.

Nok en rammeavtale med Statnett

Multiconsult har vunnet rammeavtale innen prosjekteringstjenester mot Statnetts transformatorstasjoner.

Vant rammeavtale med Statnett

Rejlers er et av fire selskaper som vant rammeavtale innen prosjekteringstjenester mot Statnetts transformatorstasjoner.

Solid fra Hafslund

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 695 millioner kroner, en forbedring på 11 millioner fra samme kvartal i fjor. Kraftprisen i prisområde NO1 var 25 prosent høyere enn samme periode i fjor. Byggingen av vannkraftaggregatet Vamma 12 i Glomma er i rute, nettvirksomheten starter utrullingen av AMS-målere etter sommeren, og forretningsområdene Marked og Varme fortsetter kundeveksten.

En regning fra september

Fra 1. september kan kundene få nettleie og strømforbruk avregnet på én faktura fra sin kraftleverandør. Nettselskapene har tidligere vært alene om å tilby dette, men NVE har bestemt at også kraftleverandørene skal kunne tilby dette til kundene.

Rekordhøy kraftproduksjon tross lite nedbør

En tørr vår med 25 prosent mindre nedbør enn normalt, forhindret ikke at norske kraftprodusenter satte produksjonsrekord for andre kvartal. Strømprisene i Sør-Norge var de høyeste på tre år.

Det første godkjent for elsertifikater

ASKO BYGG Vestby er det første solkraftverket i Norge som får elsertifikater.

Elektrogeniet 160 år

I dag er det 160 år siden tidenes antakelig mest geniale ingeniør og oppfinner ble født. Dagens samfunn hadde sett helt annerledes ut, uten Nikola Teslas genistreker.

Milliondryss i Varanger

Generalforsamlingen i Varanger Kraft AS har besluttet å dele ut 30 millioner kroner i utbytte for 2015.