Samarbeider om hydrogen

NVE og Småkraftforeninga har signert en treårig avtale om forskning og utvikling rundt temaet hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Først ut er medlemsverket Rotnes Bruk i Nittedal utenfor Oslo.

Vant storkontrakt i Agder

OneCo er en av to leverandører som er valgt for å levere drifts- og vedlikeholds tjenester på Agder Energi Nett sitt regional- og distribusjonsnett. OneCo har fått ansvar som leverandør i alle områdene.

Svakere i BKK

BKK produserte 3,9 TWh vannkraft i første halvår 2016. Det er omtrent på nivå med året før. Kraftprisen hadde en positiv utvikling de siste månedene, og prisen utviklet seg betydelig bedre gjennom 2. kvartal målt mot samme periode året før.

Kraftforsyning bidrar positivt

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning er noe lavere for både 2016 og 2017 sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.

Dansk batterimarked i siget

Danskene kjøper stadig mer solcelleanlegg med batteriløsninger. Dette til tross for kostanalyser som viser at det ikke lønner seg.

Tidenes største småkraftutbygging

I Fjærlandsfjorden bygger Småkraft i alt seks kraftverk for Sognekraft. Etter planen skal kraftverkene være på lufta i september neste år. De vil samlet gi en årsproduksjon på 114 GWh.

Priskrøll med kabelfeil

Feil på en av kablene i Oslofjorden medfører at Statnett har redusert kraftoverføringen fra Sør-Norge til Midt-Sverige med over 1000 MW. Reduksjonen tilsvarer et middels stort kjernekraftanlegg i Sverige.

Styrket ut av første halvår

Agder Energi hadde i første halvår et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på1 100 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 869 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (351 millioner kroner).

Trangt nåløye til lærlinge-NM

Det er ingen grunn til å vente. Meld på deltagere til NM for energimontørlærlinger i 2017 nå. Erfaring viser at pågangen er stor, og det er viktig å ha godt med tid til å kvalifisere seg.

Fremtidsrettet investering

21. september åpner det nyetablerte smartgridlaboratoriet i Trondheim. Med dette får landet topp moderne faciliteter til å teste ny og fremtidsrettet energiteknologi.

Tre grep for mer fornybart

La utbyggere av nye kraftverk konkurrere på pris, bygg ut strømkabler til utlandet snarest og sett en internasjonal pris på CO2-utslipp, skriver lederen for energifeltet i DnB, Berit Henriksen, i en kronikk.

Vindkraft på fjellturen

Som kjent skinner ikke sola hver dag når du er på fjelltur, men vinden uteblir neppe. Med en sammenleggbar vindturbin som festes på ryggsekken, kan du sikre deg strøm til å lade mobilen.

Vant tre av tre mulige

Sweco har vunnet kontrakter på tre tekniske rammeavtaler utlyst av Statnett, hvor selskapet estimerer den potensielle verdien på kontraktene til å være 150 – 200 MNOK over en to års periode.

Uforutsett svikt i timeplanen

Ras og tekniske utfordringer har forsinket Bjørnstokk- og Leiråa kraftverk i Tosenprosjektet. Dette fremgår av et nyhetsbrev fra Helgeland Kraft.

Et steg nærmere rettferdige tariffer

– Når NVE nå blir bedt om å se på en ny tariffmodell der større deler av nettinntektene blir igjen i regionalnettet, er man et steg nærmer en rettferdig fordeling av kostnadene, sier Tormod Stene, leder for nettariffutvalget i Defo og KS Bedrift.

Gir betre skulekvardag i Bulgaria

Barnehage- og skuleborn i Smolyan sør i Bulgaria kan sjå fram til ein meir komfortabel kvardag. Med Enøk-senteret i Tussa Kraft som prosjektpartnar går kommunen over frå kol til flisforbrenning for å varme opp fleire bygg. Gevinsten er høgare temperatur innandørs, betre inneklima og meir miljøvennleg oppvarming.

Landstrøm – et effektivt klimatiltak

Siemens har i samarbeid med Bellona, Elektroforeningen og Nelfo gjennomført en mulighetsstudie for landstrøm i norske havner.

Hyttestrøm på boks

Skal du steke eller koke noe på hytta? Da trenger du ennå ved eller gass. Men oppladbar stekeovnsvarme kan snart bli tilgjengelig i alle hytter og hjem.

Hva med fremtidens nettariffer?

Når «alle» skal ha elbil, induksjonstopp, direktevarmer for vann og solceller på taket av sine svært energieffektive hus – vil det også skje noe med etterspørsel etter både kraft- og nettjenester.