Digitalisering av infrastruktur

Rejlers satser kraftig på å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering av fysisk infrastruktur og smart håndtering av store datavolum. Det skjer gjennom den nye enheten Rejlers Embriq, som skal operere i det nordiske markedet.

Automatiserer Munchmuseet

Oslo Kommune valgte Siemens Building Technologies (BT) til å levere sentral driftskontroll og alt automatikkutstyr til det nye Munchmuseet. Kontrakten ble signert 19. september og har en verdi på om lag 10 millioner kroner.

Partner i smartgrid

Norges nyeste Arena-klynge er nå partner i Smartgridsenteret. Solenergi oppfattes ofte som plunder og heft i energibransjen, men klyngen skal vise at solenergi tvert i mot er en styrke for hele energisystemet.

Åpnet den største vindkraftparken i Baltikum

Vardar styrker sin ledende markedsposisjon i de baltiske stater ytterligere etter åpningen av en ny vindpark i Litauen med en forventet produksjon på 230 GWh.

Trapper opp streiken

EL og IT Forbundet varsler opptrapping av streiken ved 14 nye kraftselskaper og ytterligere 286 ansatte fra fredag morgen av.

Leverer pålitelig kraft

ABB i Skien leverer produkter og systemer som skal gi stabil og energieffektiv kraftforsyning til et nytt datasenter i Oslo.

Fornyer i Oslo

NVE har gitt Statnett konsesjon til å fornye kabelforbindelsene Smestad- Sogn, og Smestad transformatorstasjon. - Dette er et viktig første skritt på veien for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett.

Det første i Albania

Fredag åpnet Statkraft sitt første kraftverk i Albania. Det 73 MW store Banja vannkraftverk er det første av to vannkraftverk selskapet bygger i det 256 MW store Devoll-prosjektet.

Disse er i streik

EL og IT Forbundets streikeuttak omfatter 16 virksomheter med til sammen 216 ansatte.

Digitaliserer elsikkerhetstilsynet i Oslo

Rejlers vinner stor kontrakt med Hafslund og digitaliserer elsikkerhetstilsynet i Oslo. Hafslund Nett har tildelt kontrakt om tilsyn av elektriske anlegg i Oslo 2 til Rejlers Elsikkerhet. Leveransen skal utføres i samarbeid med El-Tilsynet AS.

For mange?

Av mangel på deltagere har NEF (Norsk Elektroteknisk Forening) måttet avlyse et konferansearrangement i Kristiansand i slutten av september. Nærmer vi oss et metningspunkt for antall konferanser og utstillinger knyttet til energibransjen?

Ingen garanti for oppgjør

Sjef i Glitre Energi Strøm, Jan Vidar Thoresen sier til Europower at nettselskapene blir ivaretatt på alle måter i forbindelse med gjennomfakturering. – Bare tull, svarer Knut Lockert i Defo.

Store verdier i småkraft

Siden 2000 er det bygd 750 småkraftverk med en årsproduksjon på 5 TWh her i landet. Disse er av stor verdi for lokalsamfunnene og flere tusen lokale grunneiere. Her er noen av de positive ringvirkningene:

Eidsiva satser digitalt

Hvordan skal strømnettet takle lading av elbilen, koking av mat på induksjonsovner og solceller på taket? Svaret er smarte strømnett (Smart Grids), en digitalisering av kraftnettet. Det skal føre til en effektiv og smartere utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

I skyen med Tieto

Energi- og teknologikonsernet Lyse har valgt IT-giganten Tieto som en av sine leverandører av skybaserte løsninger, infrastrukturdrift og datasentertjenester til konsernet.

Streik

Partene kom ikke til enighet om en ordning for avspasering. Meklingen brøt sammen i løpet av natt til i dag. Nå er 230 ansatte i 16 energibedrifter i streik.

Har anket Statnett-dommen

Kommunene Hjelmeland, Evje og Hornnes og Hol, med partshjelp fra LVK, har anket Statnett-dommen i Gulating lagmannsretts av 28. juni 2016 til Høyesterett.

Markedsplass med fremtidsprofil

Dette er et arrangement som absolutt har livets rett, under forutsetning at det i fremtiden deltar flere innkjøpere fra små og mellomstore energiselskaper.

Sikter seg inn med kraftmaster

Stadig flere leverandører presser på i kraftbransjen. Tradisjonsrike Comrod søker å posisjonere seg med kraftmaster i kompositt materialer. Konsernet investerer 50 til 60 millioner i en ny fabrikk på Tau ved Stavanger.