Anerkjent for arkitektur

Saggrendadammen, som Sweco har prosjektert, vant Kongsberg kommunes arkitekturpris – og dét uten arkitekter involvert.

Klart for fem nye kraftverk

Det har ikke vært rett fram for de fem kraftverkene som Helgeland Kraft bygger i Tosdalen i Nordland. Men nå begynner det å flaske seg.

Lite kraft i Teknologirådet

Ingen som arbeider innenfor fagområdet kraftsystemer, har fått plass i det nyoppnevnte Teknologirådet. Rådet har som oppgave å se på muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder.

Viktig å forstå nettleien

Strømkundene ser ut til å være åpne for at nettleien skal avspeile nettkapasiteten den enkelte strømkunde trenger. Forutsetningen er at de forstår hvorfor kapasitet påvirker nettleien, og hvilke konsekvenser dette har.

Vekst i kraftforsyning demper nedgang

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder fortsatt på fall i både 2016 og 2017. Dette skyldes betydelig nedgang for olje- og gassvirksomheten. Nedgangen dempes noe av en kraftig vekst for kraftforsyning.

Skiftet 27 transformatorer på seks timer

Seks timer på å skifte 27 transformatorer? Ikke mulig sier du! Men vi klarte det, svarer Arne Gliddi i Agder Energi Nett.

For mange slurver med AUS

Slurv med sikkerheten gjør et det bare kan være et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke under arbeid med AUS i lavspenningsnettet. Blant de mange i energibransjen som uttrykker bekymring for dette er REN.

IEA: Fornybare energivinnere

Det internasjonale energibyrået IEA mener at sol, vind og naturgass danker ut kull de neste 25 årene. Til tross for positive trender, må landene øke sine bestrebelser for å nå togradersmålet.

Gir 100 000 til hver hydrogenbil

Flere kommuner har benyttet seg av støtteordningen i Akershus fylkeskommune til kjøp av hydrogenbil. Støtten er på 100 000 kroner per bil, og foreløpig er det søkt om eller innvilget støtte til fem biler.

Seriefeil-vern kan hindre boligbranner

Nye sikkerhetssystemer som beskytter mot seriefeil i elanlegg kan hindre mange boligbranner. Men de har noen svakheter som bør utbedres.

Til topps i energisparing

Entra og Ruter er vinnerne i LOS Energy Award 2016. Begge har gjennomført omfattende tiltak for å spare energi og viser at det går an å tenke helt nytt i tradisjonelle sektorer som bygg og transport.

Best på det meste

Otera gikk til topps da Skagerak Nett gjorde en grundig evaluering av sine elektroentreprenører. Både HMS, kvalitet, økonomi og leveringspresisjon ble vurdert.

Mange ladere tar fyr

Den senere tiden har vi hatt flere nyhetssaker hvor ladere har vært i fokus. Det har vært tilfeller av varmgang i både uoriginale og originale mobilladere og mobilbatteri har begynt å brenne.

Steiler mot utbygging i Opo

Krefter i regjeringspartiene har lenge prøvd å bygge kraftverk i vernede vassdrag. Nå er flomutsatte Opo i Hordaland utpekt som brekkstang. På klassisk vis er saken satt opp til hastebehandling på Stortinget etter anbefaling fra regjeringen om utbygging.

Kva skal eg velje?

Hard konkurranse i straummarknaden har dei siste åra pressa prisane ned til kunden sitt beste. Ut frå tilbakemeldingar frå kundar og forbrukartestar viser det seg at ikkje alle tilbod er like informative og tydelege.

Rogaland raskest på bredbånd

Den gjennomsnittlige bredbåndshastigheten til private husholdninger i Norge har økt med 35 prosent det siste året. Fremdeles er det rogalendinger som har det raskeste bredbåndet.

Integrerer vindparker i Midt-Norge

ABB-teknologi skal bidra til å integrere fornybar energi fra seks nye vindparker i Midt-Norge i den norske kraftforsyningen.

Kostbart brudd på konsesjonsvilkår

NVE ilegger Nordkraft Magasin AS et overtredelsesgebyr på 1 500 000 kroner for brudd på konsesjonsvilkåret om slipp av minstevannføring i Hunddalselven i Narvik kommune i Nordland, og brudd på internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen. Bruddet foregikk i perioden 1982-2014.

Slår seg sammen i nord

Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine.