Sentral i Schneider

Elyette Roux er ansatt som Vice President for Strategy og Business Developement I Schneider Electric. Hun kommer fra stillingen som Vice President for industrisegmentet i selskapet hvor hun har hatt ansvaret for salg, marked og utviklingssentre. Hun har arbeidet i Schneider Electric siden 2007, først i Frankrike og så i Norge.

Ris til egen bak

Offentlige eiere av vannkraftverk forstår ikke sitt eget beste. De fortsetter å tappe sine selskaper for utbytte. I et grønt perspektiv er dette saftig ris til egen bak.

Stort potensial for ny solindustri

Forholdene ligger godt til rette for å etablere ny solenergi-basert industri i Norge. Det poengteres i en ny rapport fra analysebyrået Accenture.

Svært få kraftverk får besøk av tilsyn

Det har i svært begrenset grad blitt ført tilsyn med de de tekniske anleggene i landets mange kraftverk. De to tilsynsorganene, DSB og NVE, har kapasitet til bare å besøke et fåtall anlegg hvert år.

Slår til i Bolivia

Rainpower ASA har fått i oppdrag å levere seks horisontale peltonturbiner til prosjektet Miguillas i Bolivia. Rainpowers kunde er det spanske selskapet TSK som har EPC-kontrakten for utbyggingen, og sluttkunde er det statseide energiselskapet Ende (Empresa Nacional de Electricidad) i Bolivia.

Fester grep i vannkraft

Så er det klart. Med 28 nyinnmeldte medlemmer er Water Vally etablert. Med visjonen verdens ledende engineering- og teknologiklynge strekker virksomheten seg inn i det norske og internasjonale vannkraftmarkedet.

Solen kan gjøre alle til strømprodusenter

Oslo (NTB): Kombinasjonen sol og mer lønnsom teknologi gjør at nordmenn etter hvert kan bli både forbrukere og produsenter av solenergi, ifølge en ny rapport.

De største tar høyest marginer

Julie Håkonsen fra Markedskraft har brukt DEA-modellen for å måle effektiviteten blant kraftleverandørene i Norge. De store kraftleverandørene tar ut de høyeste marginer, er ett av funnene i oppgaven.

Elbilsalget øker i Europa

I Europa har nå markedet for ladbare biler passert 1 %. Men Norge ligger fortsatt langt foran i antall elbiler per innbygger, ifølge ny oversikt fra EU.

Utfordret av doble jordfeil

Doble jordfeil kan skape store problemer. Det har Skagerak Nett erfart. Spesielt en hendelse i Sande i Vestfold ga den faglige ekspertisen i selskapet noe å bryne seg på.

Fiks ferdig kraftverk

Om en måned skal den første utgaven av et transportabelt og konsesjonsfritt vannkraftverk som vil koste under en halv million kroner, installeres i et norsk vassdrag.

Lengste og dypeste sjøkabel

For to år siden inngikk BKK Nett kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX sjøkabel. 19. april starter arbeidet med legging av kabelen i Hjeltefjorden.

Med bærekraft på Mekongelven

Norske Multiconsult har, i samarbeid med Deltares (Nederland) og BOKU Universitetet (Østerrike), utviklet første versjon av retningslinjer for bærekraftig vannkraftutvikling for Mekongelven. Prosjektet heter Hydropower Environmental Impact Mitigation on the Mekong Mainstream and Tributaries.

Flere bytter strømleverandør

Det var 27 prosent flere skifter av strømleverandør blant husholdningskunder i fjerde kvartal 2015 enn i tilsvarende periode året før. Dette til tross for at strømprisene har sunket.

Skal installere 70.000 nye strømmålere

Troms Kraft Nett og Ringeriks-Kraft Service har inngått avtale om utskiftning av nærmere 70.000 strømmålere. For Troms Kraft Nett er dette det største teknologi- og logistikkprosjektet noensinne, og det er derfor nødvendig å få ekstern bistand for gjennomføring av installasjonen. Opp mot 170 strømmålere skal skiftes ut daglig.

Østfold Energi i minus

Årsresultatet i 2015 ble på minus 241 millioner og er sterkt preget av lave kraftpriser, både på kort og lang sikt. Høy produksjon, god produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro imidlertid positivt til driftsresultatet, som endte i pluss 127,5 millioner.

Vil utrede strømkabel til Svalbard

Kullæraen går mot slutten og det haster å finne et nytt energisystem for Svalbard. Regjeringen bør utrede både strømkabel fra fastlandet og lokale fornybare kilder, skriver seniorrådgiver i Bellona, Runa Haug Khoury.

Vannstanden heves 23 meter

Nå står den gamle betongdammen i Skjerka Kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder for fall. Konstruksjonen fra 1933 skal erstattes med en ny, samtidig som vannstanden i Skjerkevatn heves med 23 meter.

Om 14 år vil alle kjøpe gammelt

I 2030 vil det meste av det du kjøper være både gammelt og godt brukt. Med sin nye handlingsplan tar EU sirkulærøkonomien til nye høyder. Satsingen skaper en rekke utfordringer og muligheter også for Norge.