NVE visste ikke noe

NVE, som forvalter regelverket for kraftberedskap og strømforsyning her i landet, visste ikke at DSB hadde avdekket alvorlig svikt i det gamle kabelanlegget på Nore I som gjør at det store kraftverket til Statkraft kan havarere når som helst.

Investerer milliarder i strømnettet

Troms Kraft Nett åpner lommeboken for fornyelse og oppgraderinger i strømnettet. De nærmeste årene fremover skal det investeres 1,6 milliarder kroner.

Lærdalselva kan friskmeldes neste år

Nå, 20 år siden det ble oppdaget at laksen i Lærdalselva var smittet av lakseparasitten gyrodactylus salaris, stiger optimismen på vegne av lærdalslaksen. Østfold Energi eier Ljøsne klekkeri, som har en kapasitet på en million yngel og hvert år leverer 14 950 settefisk til Lærdalselva.

Siemens tar ladegrep på elbusser

Dieselbussene skal om få år byttes ut med fossilfrie alternativer. Derfor demonstrerte Siemens og Volvo elbusser og ladeløsninger for politikere, kollektivselskaper og publikum tidligere denne uken.

Utreder fremtiden for eltilsyn

Hvordan kan tilsyn av elektriske anlegg i et fremtidsperspektiv best mulig organiseres. Dette er spørsmålet som DSB og NEK sammen stiller i en utredning som skal legges frem for den sentrale ledelser i DSB før sommeren.

Skjebnetime for svensk kjernekraft

Den svenske regjeringen har lagt frem første forslag til Sveriges langsiktige energipolitikk. Målet med energimeldingen er å innfri forpliktelser i Kyoto- og Parisavtalen, i tillegg til et politisk ønske om en karbonfri energisektor. Miljöpartiet har et spesifikt ønske om å legge ned kjernekraften og erstatte denne med fornybar energy.

Partner i NCE Smart Energy Markets

Østfold Energi har gått inn som medlem i NCE Smart Energy Markets i Halden. I tillegg til å bli partner i klyngen, ønsker selskapene å se på mulighetene for å sette i gang konkrete samarbeidsprosjekter. Et forskningsprosjekt, etablering av et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) er ett mulig prosjekt som vurderes.

Økning i kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var 14 088 GWh i februar 2016. Dette er 9,4 prosent høyere sammenlignet med februar 2015.

Plusskunder i boligselskap

NVE ønsker å legge til rette for at boligselskap kan bli plusskunder, og at boligselskapets produksjon av elektrisitet skal kunne gå til dekning av strømforbruk i boligselskapet og boligselskapets boenheter. For å legge til rette for dette har NVE i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som kan implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub).

Selger andel i Skinansfjellet

Lyse Produksjon AS har solgt sin minoritetspost på 26,7 prosent i vindkraftprosjektet Skinansfjellet i Hå kommune til Norsk Vind Energi AS. Skinansfjellet vindpark utgjør ett av fem planlagte prosjekter i Bjerkreimsområdet.

Satsar med nye eigarar

Med verknad frå 1. april 2016 overtek lokale investorar naturgassverksemda til SKL (Sunnhordland Kraftlag). Det er viktig i eit lokalt og regionalt perspektiv. Dei nye eigarane overtek ei satsing SKL har hatt sidan 2007, der ein har utvikla og bygd infrastruktur for naturgass på Stord.

Investering i SKL trekker ned

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2015 og viser et nytt godt år for selskapet.

140 nye ferge-millioner til Hordaland

Enova støtter Hordaland fylkeskommune med 140 millioner kroner for ladeinfrastruktur til null- og lavutslippsferger.

Svak krone påvirker strømprisen

Den norske kronen har de siste ti årene svekket seg med 17 prosent mot euro. Det påvirker også strømregningen din.

En god og rettferdig dom

Det ble full seier da et enstemmig dommerpanel ga Rauma Energi medhold i saken mot skatteetaten i Frostating lagmannsrett. Administrerende direktør Alf Vee Midtun er glad, men ikke overrasket.

19,7 millioner elsertifikater annullert

1. april ble 19,7 millioner elsertifikater for 2015 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

350 på vinterkonferanse

Neste uke samles over 350 deltakere til den årvisse Vinterkonferansen, som denne gang er lagt til København. Dit kommer også energiminister Tord Lien og hans danske kollega Lars Christian Lilleholt.

Mange løper langt og mye i Lyse

I løpet av syv uker denne våren løper over 150 ansatte totalt over ti mil i ulike løp i Norge og Europa. Det er godt over 11 prosent av hele Lyse-konsernet. På lørdag stod halvmaraton i Praha på menyen.

Hverdag med dynamitt og hjelm

I snart to år har det blitt sprengt ut tonn etter tonn med steinmasse fra fjellet i Lysebotn. Nå er tunnelenden nær og Lysebotn 2-prosjektet går inn i en ny og spennende periode der utfordringene blir flere og sikkerheten bedre.