– Et kjempeløft for vannkraften

26. mai bestemmer Norges forskningsråd hvilke fem til sju forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som skal etableres. En av de tretten søknadene kommer fra vannkraftmiljøet i Trondheim.

Tok doktorgrad på fornybarpolitikk

Klima- og fornybarpolitikken må samordnes på en bedre måte, konsesjonssystemet må gjøres mer forutsigbart og de fremtidige rammene for sertifikatsystemet må avklares.

Hodebry med AMS-bryter

En bryter i AMS-målere gir hodebry i berørte teknologiske miljøer. Utfordringen har først og fremst med kortslutningssikkerhet å gjøre.

FoU-støtte til småkraft-hydrogen

NVE gir Småkraftforeninga 450.000 kroner i støtte til forskning og utvikling av hydrogenprosjekt.

Sikter seg mot 300 utstillere

Med dette tempoet kan det bli mer enn 300 utstillere når årets Eliade åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm 31. mai. Mens E- og D-hallen er full er det fortsatt ledig plass i C-hallen, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.

Nexans-ansatte på kreativ jobbjakt

Med en god porsjon stå-på-vilje har Nexans Karmøy lansert en omvendt stillingsannonse i kampanjen ”Jakten på industriarbeideren”. Driften ved kabelfabrikken på Karmøy skal avvikles til sommeren, og målet med kampanjen er å få de ansatte på fabrikken over i nye jobber.