Vindkraftgigant kjøper norsk teknologiselskap

En av verdens ledende teknologibedrifter innen energi, Envision Energy kjøper det norske teknologiselskapet BazeField. Det Porsgrunnsbaserte selskapet er allerede blitt en foretrukket leverandør av styringsteknologi for vindkraft over store deler av Europa. Med ny finansiell styrke, er BazeField rigget for å konkurrere på hele verdensmarkedet.

Ønsker seg flere FoU-prosjekter

Har du et godt forslag til forskning og utvikling for neste generasjon kraftsystem? Statnett ønsker å øke tilfanget av FoU-prosjekter, og ber om prosjektforslag. Spesielt står prosjekter som styrker HMS, gir mer kostnadseffektive løsninger og som går på tvers av de nordiske landegrensene høyt på ønskelisten.

Står sterkere sammen

Nettpartner Prosjekt, avdeling Stasjon har skrevet samarbeidsavtale med Goodtech Power AS (GP). Goodtech Power er et ingeniørselskap med ca 30 ansatte og har sin kjernekompetanse innen design, prosjektering, test- og driftsettelse av stasjoner. Selskapet er lokalisert i Bergen og er heleid av Goodtech-konsernet.

AMS-suksess for OneCo i vest

OneCo Technologies AS har signert en stor kontrakt med Eltel om målerbytte i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Målerbytte av ca 280.000 målere inngår som en del av leveransen Eltel har med Soria for område 1. OneCo Technologies har med dette kontrakt på 400.000 målere og OneCo totalt over 1,1mill målere i Norge.

Historisk topp for Hafslund

I første kvartal 2016 oppnådde Hafslund et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 971 millioner kroner, en forbedring på 194 millioner fra fjoråret. Det er resultatframgang i alle forretningsområder som følge av god drift, lavere driftskostnader, høy energietterspørsel og vekst i antall strømkunder.

Enklere å produsere strøm selv

NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.

Betydelig økning i antall komitemedlemmer

De siste årene har det vært en netto økning i antall komitemedlemmer på mellom 5-8 % i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Så langt i år har NEK hatt en økning på ca. 5 % i medlemsmassen.

Sto han av i Lofoten

Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 33,2 millioner i 2015, mot kr 21,4 millioner i 2014. Resultatet er noe bedre enn forventet, dette på tross av lavere kraftpriser og økt kostnader på grunn av ekstremværet OLE. Gevinst ved realisering av eiendom, meget god avkastning innenfor installasjon og kraftomsetning og en lav rente mer enn veier opp de økte kostnadene.

Tukler med anlegget

En av fem norske menn har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker.