Får stor betydning for Norge

Europakommisjonen har lagt frem en rekke nye forslag i arbeidet med EUs energiunion. Forslagene innebærer endringer av eksisterende regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.

Sikret seg stor Nedre Otta-kontrakt

Finske VEO har inngått avtale med det norske selskapet Eidsiva Vannkraft AS om levering av automatiserings- og kontrollutstyr til utbyggingen av Nedre Otta kraftverk.

Leverer IT-drift til 47 energiselskap

Nettalliansen har inngått en avtale med Rejlers Embriq om leveranse av tjenester innen IT-drift. Avtalen omfatter helhetlige IT-driftstjenester til mer enn 47 energiselskap over hele Norge og inkluderer implementering, drift og vedlikehold av infrastruktur, sluttbrukerutstyr og standard kontorstøtteapplikasjoner.

Kraftverksdramaet ingen vil oppleve

I august ble et av Vattenfalls kraftverk i Midt-Sverige åsted for et kriminaldrama, der livet til en elleve måneder gammel baby bare så vidt ble reddet. Les politiets hjerteskjærende beretning fra hendelsen.

Tre ja og to nei

Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 40 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 2000 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 30 GWh/år.

Kundeinformasjon ved strømbrudd

Vi viser til fredagskommentaren 25. november hvor temaet er kundeinformasjon ved strømbrudd.

Får sentrale bio-roller

Hele ti departementer har vært med å utforme bioøkonomistrategien som ble lagt fram av regjeringen tirsdag.

Historisk fornøyde strømkunder

Tilfredsheten med strømleverandørene ligger på et historisk høyt nivå, og har passert både bank og forsikring. Det viser en ny undersøkelse fra EPSI Norge.

Bygger entreprenørkraft i Midt-Norge

Modernisering, ny teknologi og klimapolitikk fører til at flere samfunnsområder elektrifiseres. Markedet for å bygge, utvikle og vedlikeholde samfunnets energi- og elektroinfrastruktur vokser. Samtidig blir det færre og større tilbydere i dette markedet, konkurransen hardner til.

Laks får strøm fra land

Nordlaks Oppdrett er i gang med et stort energiprosjekt ute i havgapet. Tolv nye oppdrettsanlegg driftes med strøm fra fastlandet.

Tvil om rapportering av strømbrudd

Alle strømavbrudd i Norge skal registreres og rapporteres til NVE. Data om avbrudd brukes til å beregne kostnadene ved avbrudd og til produksjon av avbruddsstatistikk. En ny konsulentrapport avdekker at det kan være forhold ved selskapenes metoder, verktøy og rutiner som medfører at enkelte avbrudd ikke registreres fullstendig.

Hurtigladere ved alle varehus

På IKEA Slependen i Asker har klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet IKEAs første hurtigladestasjon for elbiler. Samtidig som elbil nummer 100.000 er rett rundt hjørnet, må ladeinfrastrukturen holde tritt med utviklingen. Norge trenger over 2000 flere hurtigladere på få år.

BKKs første flisbaserte nærvarmeanlegg

- Fra første november i år leverer vi nærvarme til Stend vidaregåande skule i Fana sør for Bergen. Dette er BKKs første nærvarmanlegg som produserer varme fra flis, sier Anne Jordal som leder BKKs satsing på lokale energiløsninger.

Kullkaster Trumps planer

Et av Trumps valgløfter var å sparke i gang landets kullindustri igjen. Nå møter han uventet motstand fra energibransjen selv.

Krevende dobbeltrolle

Dobbeltrollen som nettsjef og driftsleder er krevende. Det vet Ole-Johan Sveva i Notodden Energi Nett, og mange med han, mye om.

Tar forsyningsgrep i sør

I Åseral i Vest-Agder har Agder Energi Nett mye på gang for tiden. Neste høst skal en investering på rundt en halv milliard kroner ferdigstilles.