Ap varsler omkamp

Gårdsdagens debatt i Stortinget var engasjerende. Kveldens avstemning bekrefter et knapt flertall for både et selskapsmessig- og funksjonelt skille. Fristen for gjennomføringen blir den 1.1.2021. Det vil si langt ut i neste stortingsperiode. Blir det et regjeringsskifte varsler Ap at det kan bli omkamp om det funksjonelle skillet.

Lyse-økonomi under press

Lyse-konsernet hadde et årsresultat på 708 millioner kroner i 2015. Også fjoråret var preget av lave kraftpriser, og den høye produksjonen kompenserte ikke for fallet i markedspriser på kraft. Televirksomheten fortsetter veksten, og har styrket markedsposisjonen også gjennom fjoråret.

El-boom i norske hytter

Det norske hyttelivet er på få år blitt mer elektrisk. 72 prosent av hyttene er nå tilkoblet strømnettet, og forbruket øker.

Støttet 4864 energi- og klimaprosjekter i 2015

Enova investerte 2,6 milliarder kroner fordelt på til sammen 4846 energi- og klimaprosjekter i 2015. Prosjektene skal gi et energiresultat på 1,8 TWh viser Enovas resultatrapport som ble publisert torsdag. Energiresultatet tilsvarer energibruken til samtlige husholdninger i Vestfold.

Kvinnestrøm til teknologi- og realfag

Kvinneandelen blant Teknas medlemmer er i sterk vekst. Siden årtusenskiftet har andelen steget fra 17 til 29 prosent, og blant studentene er nå 42 prosent kvinner.

Kan bli verdensledende på bioøkonomi

Med riktig satsing kan Norge bli verdensledende på bioøkonomi, også utover marin sektor. Det mener et bedriftsutvalg som fredag overleverte sine innspill til regjeringen.

Vindkraft forbi kjernekraft

I 2015 gikk vindkraft forbi kjernekraft i installert kapasitet.

Avviser uønsket oppkjøp

Vi har anbefalt våre eiere å ikke selge aksjer til Bodø Energi. Både styret og administrasjonen i Indre Salten Energi oppfatter fremstøtet overfor våre aksjonærer som et forsøk på uønsket oppkjøp.

IKT-revolusjonen vil fremme fusjoner

Den strategiske betydningen av IKT kommer til å øke så mye langs hele verdikjeden i nettvirksomheten at den vil drive frem strukturendringer, heter det i en rapport som er laget for NVE.

Løsninger fra kraft til kreft

Analyseverktøy for «big data» utviklet for kraftbransjen kommer nå til nytte i kreftforskningen. Medisinerne tror det vil gi mer effektiv kreftbehandling.

Integrerer fornybar energi i Europa

ABB skal levere en høyspennings likestrøms omformerstasjon (HVDC) som kobler det danske og tyske kraftnettet sammen for å styrke forsyningssikkerheten.

Usikker is på regulerte vann

Flere av vannene i skiområder rundt om i landet er regulerte magasin. Det er viktig å ta hensyn til dette når du går på skitur i disse områdene. Særlig må du være oppmerksom på usikker is ved inn- og utløpsoser samt områder rundt tappetunneler.

Vardar åpnet vindparker i Sverige

Lørdag i forrige uke ble Rögle og Västraby vindparker i Sverige offisielt åpnet. Parkene er deleid av det norske energikonsernet Vardar.

Støtt klimakampen – slå av lyset!

Slå av lyset lørdag 19. mars. Det har vi blitt oppfordret til siden 2007, da klimakampanjen Earth Hour hadde sin spede start i Australia. I fjor var deltakelsen rekordstor!

To nye med i Connected Drone

Gudbrandsdal Energi Nett og Alta Kraftlag har gått inn som partnere i Connected Drone. FoU-prosjektet åpner opp for flere partnere. Connected Drone er godkjent av NVE og inngår i nettselskapenes finansieringsordning.

Varmepumpeprisen til Sweco og Statsbygg

Varmepumpeprisen 2016 gikk til Statsbygg og Sweco for prosjektet Høgskolen i Bergen. – Dette er et prosjekt vi virkelig har fått utvikle vår kompetanse i, sier Kjartan Urdal i Sweco.

NITO-nei til funksjonelt skille

Regjeringen går inn for selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energibedrifter, uansett størrelse. – Dette vil særlig ramme selskaper og kunder i distriktene, advarer NITO-president Trond Markussen.

Får mer fra Hydro

Etter at Hydro fattet en formell byggebeslutning for den planlagte, fullskala teknologipiloten på Karmøy har prosjektplanen blitt revidert og arbeidsomfanget for Multiconsult ASA blitt utvidet.

Forenkler støtten til varmesentraler

Programendringene skal gjøre det enda enklere for byggeiere og industriselskaper å søke støtte til fornybare energikilder.