Infratek bygger Bragernes trafo

Infratek har vunnet en ny avtale med EB Nett for nybygg og ombygging av transformatorstasjonen ved Bragernes i Drammen. Avtalen er verdt cirka 35-40 millioner kroner.

Påvirket av lønnsoppgjør

Det norske lønnsoppgjøret vil ikke ha innvirkning på kraftprisen, men det vil derimot det colombianske ha.

Vender ryggen til distriktene

Venstre sier ja til en innføring av et funksjonelt skille, og sender med det en milliardregning til distriktene.

Luftig og effektiv løsning

Helikopter og kamera med bruk av GPS har gitt Lyse Elnett stor gevinst når toppbefaring av høyspentlinjer skal utføres. Bilder av hver mast blir systematisert i en database med tilhørende GPS koordinater og retningsangivelse.

Først i verden med biodiesel plug-in hybrid

Den nye ferga til Torghatten Trafikkselskap blir verdens første biodiesel plug-in hybrid. Ferga får nå installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan utnyttes bedre

Tilsyn har effekt

NVE utførte i 2015 til saman rundt 630 revisjonar og inspeksjonar innanfor vassdrags- og energilovgjevinga og anna energirelatert regelverk. I tillegg kjem skriftleg tilsyn. Tilsynsverksemda skal sikre at viktige norske samfunnsverdiar vert ivaretekne.

Gevinst i samarbeid om feilanalyse

Enfo samarbeider med Powel om videreutviklingen av feilanalyseverktøyet AutoDIG.

– Et kjempeløft for vannkraften

26. mai bestemmer Norges forskningsråd hvilke fem til sju forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som skal etableres. En av de tretten søknadene kommer fra vannkraftmiljøet i Trondheim.

Tok doktorgrad på fornybarpolitikk

Klima- og fornybarpolitikken må samordnes på en bedre måte, konsesjonssystemet må gjøres mer forutsigbart og de fremtidige rammene for sertifikatsystemet må avklares.

Hodebry med AMS-bryter

En bryter i AMS-målere gir hodebry i berørte teknologiske miljøer. Utfordringen har først og fremst med kortslutningssikkerhet å gjøre.

FoU-støtte til småkraft-hydrogen

NVE gir Småkraftforeninga 450.000 kroner i støtte til forskning og utvikling av hydrogenprosjekt.

Sikter seg mot 300 utstillere

Med dette tempoet kan det bli mer enn 300 utstillere når årets Eliade åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm 31. mai. Mens E- og D-hallen er full er det fortsatt ledig plass i C-hallen, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.

Nexans-ansatte på kreativ jobbjakt

Med en god porsjon stå-på-vilje har Nexans Karmøy lansert en omvendt stillingsannonse i kampanjen ”Jakten på industriarbeideren”. Driften ved kabelfabrikken på Karmøy skal avvikles til sommeren, og målet med kampanjen er å få de ansatte på fabrikken over i nye jobber.