Fransk feil gir Norden-effekt

Det er oppdaget en feil på en fransk kjernekraftreaktor under nybygging. Feilen ligger i en del av reaktoren som er lik den som sitter i flere eksisterende reaktorer.

Tar strategisk grep i strømmarkedet

Nå har strømleverandøren LOS gått i partnerskap med solenergiaktøren Otovo. Det setter nytt og spennende perspektiv på utviklingen i strømmarkedet.

Straffes på nettleien

Om alle forhold legges til grunn er nettleien i Sogn og Fjordane pluss/minus 9 øre/kWh høyere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken må settes på kontoen for omfattende fornybarutbygginger lokalt, noe som kommer hele nasjonen til gode.

Fem råd for å forebygge cyberangrep

Cyberkriminalitet koster nordmenn 19 milliarder årlig. Det viser tall fra Datakrimutvalget. Schneider Electric anbefaler større fokus på beskyttelse av tilkoblede enheter og kontroll av brukertilgang for bedre cybersikkerhet i byggautomasjonssystemer.

Sammen om kraftforbindelser for havvind

ABB og Aibel har inngått et strategisk samarbeid for å levere integrerte havvindsløsninger. ABB vil konsentrere seg om sin høyspennings likestrømsteknologi (HVDC), mens Aibel tar et nøkkelferdig EPC-ansvar (engineering, procurement, construction) for design, konstruksjon, installasjon og igangkjøring av offshoreplattformene.

Full gass i strømprisen

Hardere konkurranse i gassmarkedet bidro til lavere strømpriser i september.

Gullkantet kundeservice

I den siste nasjonale «målinga av kundesenter i kraftbransjen» trona SFE (Sogn og Fjordane Energi) på 1.plassen!

Anke på 70 sider

Troms Kraft har nå levert fullstendig anke av dommen fra Stockholms tingsrätt av 8. juli 2016, i saken mot revisor i Kraft&Kultur, Elisabeth Simonsson og revisjonsfirmaet Grant Thornton.

Ingen elhub før neste høst

Det er nå vedtatt ny plan for innføring av Elhub som medfører oppstart av Elhub 23. oktober 2017.

Kjøper svensk solteknologi

Norconsult har kjøpt 80 prosent av aksjene i aksjeselskapet Svenskt Klimatneutralt Boende. Det betyr at Norconsult nå eier 100 prosent av selskapet og dermed også det patentsøkte produktet ASES.

Bygger kraftverk uten tegninger

Under oppstarten av totalentreprisen for utbyggingen av Norges største vannkraftverk i nyere tid, Smibelg og Storåvatn (Smisto), satte Multiconsult og Hæhre Entreprenør AS seg som mål å gjennomføre prosjektet uten produksjon av tegninger. Etter et års byggetid er dette et av de tegningsløs prosjektene som har kommet lengst i Norge.

NBS fra 1. mai neste år

Den nye innføringsdatoen for nordisk balanseavregning (NBS) er 1. mai 2017.

Mot historisk høyt i Statnett

Statnett planlegger å investere 40-50 milliarder kroner i nettanlegg til 2020. Dette kommer frem i Oppdatert investeringsplan 2016, som selskapet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat. Investeringsnivået er det samme som varslet i Nettutviklingsplanen for ett år siden.

Inspiserer med droner

Med kun en svart kontroll i hendene kan montører i Lyse inspisere strømlinjer, master og bygninger som er vanskelig å få tilgang til. Ved hjelp av dronen blir det tatt bilder av ulike deler på strømmasten som er viktig for å unngå feil.

SKS kjøper seg opp i RLK

Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.

Får bygge Rafoss i Kvinesdal

Sira Kvina kraftselskap DA har fått konsesjon til å bygge Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Kraftverket vil levere kraft som svarar til forbruket til om lag 1900 norske husstandar.

Kraftbransjen sover i timen

Mens investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, følger ikke Norge samme utvikling. Det viser Enovas ferske markedsutviklingsrapport. Selskapet mener at særlig kraftbransjen sover i timen.

Stabil strømforsyning i Noreg

Avbrotsstatistikken frå NVE viser at leveringspålitelegheiten frå nettselskap til kunde var tilnærma lik i 2015 som den var i 2014.