Litt lågare i Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi fekk eit konsernresultat etter skatt på vel 16 millionar kroner første halvår 2016. Dette er omlag 4 mill. kroner lågare enn same periode i fjor.

Siemens vant elfergekontrakt

Siemens skal levere fremdriftssystemer til to nye elektriske ferger i Norge. Det betyr at de fire første elektriske batterifergene i verden skal gå på teknologi som er utviklet og produseres av Siemens i Norge. Siemens leverte i 2015 ”Ampere” som er verdens første helelektriske ferge.

Ned fra i fjor

Resultatet etter skatt ble 293 millioner kroner, som er 57 millioner kroner lavere enn i første halvår i 2015. Nedgangen mot fjoråret skyldes lavere oppnådd salgspris. Høyere kraftproduksjon oppveide delvis for nedgangen i salgspris.

Klar forbedring på Helgeland

Helgeland Kraft oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 73 MNOK. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er dette en forbedring på godt over 20 MNOK.

Grønne spor på ONS

Det er mulig å skimte det grønne skiftet blant de nærmere 1400 utstillere på årets ONS-arrangement, som denne uken gjennomføres i Stavanger. Det er mange fornybare tråder å nøste opp i det som er et av verdens største utstillingsvinduer innen olje- og offshorenæringen.

Forebygger mot nye storflommer

Klimaendringer kan gi 40 prosent større flommer på Voss. For å hindre nye skadeflommer vil Voss Energi, BKK og Norconsult bygge flomtunnel til Granvinsfjorden i kombinasjon med et elvekraftverk i Raundalselvi.

Skattemessig kvelertak

Et eller annet er fullstendig galt når fornybar vannkraftproduksjon skattlegges hardere enn norsk petroleumsvirksomhet. Hvor er den grønne logikken?

Digital hjelp til å energieffektivisere

NTE og Evry skal utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.