Keiserens nye klær – Sjøkabler til Europa

Hvordan kan krafteksport være miljøvennlig når det må bygges store nye nettforbindelser gjennom norsk natur for å transportere strømmen til enorme sjøkabler mellom Norge og kontinentet – og når de regulerte vassdragene våre får mye større svingninger i vannmagasinene enn tidligere?

Bygger landets mest energieffektive skole

Enova har tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommune 21,5 millioner kroner i tilskudd for å realisere nye Heimdal videregående skole og flerbrukshall som et av landets mest energieffektive bygg.

Lyse hedret professor

Lyse har en lang tradisjon for å hedre forskermiljøer ved UiS (Universitetet i Stavanger) og delte i går ut prisen for 17. år på rad. Forskningsprisen for 2015 gikk til professor Karina Aase som har vært sentral i oppbyggingen av forskermiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS. Prisen deler hun med forskergruppen.

16,2 TWh på vent

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i tredje kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,2 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.

Effektiv beredskap

Gjennom REN Sjøkabelberedskap AS har 26 nettselskap gått sammen om å etablere en felles beredskapsordning for sjøkabelanlegg. Beredskapsordningen, som vil være i drift tidlig 2018, sparer selskapene for nærmere én milliard kroner samtidig som den reduserer effektiv reparasjonstid dramatisk for både distribusjons- og regionalnettsanlegg.

Kraftig auke i straumprisane

Dei siste vekene har prisen på den norske kraftbørsen Nord Pool gått kraftig oppover. Oppgangen har vore ekstra stor i Midt-Noreg, i det som heiter prisområde NO3.

Leverer solkraft til Afrika

I dag signerer Scatec Solar og KLP Norfund Investments en avtale om salg av solkraft i Mosambik. Utenriksminister Børge Brende deltar på seremonien.

Vil ha kraftstasjon i verna vassdrag

Regjeringa har lagt fram forslag for Stortinget om å opna for konsesjonsbehandling av kraftproduksjon i nedre del av det verna Opovassdraget i Odda. Ei kombinert utbygging av vasskraftverk og flaumtunnel i nedre del av Opovassdraget vil hjelpa til å sikre Odda mot flaumskadar.

Tjener på salg av selskap

Eidsivas resultat etter årets tre første kvartaler påvirkes positivt av kostnadseffektivisering og salg av eierandeler i konsernets markedsselskap. Samtidig øker inntektene med økte kraftpriser.

Står i streiken med robust nett

Antall feilmeldinger har gått betydelig ned de siste år – grunnet investeringer som er gjort over tid, sier daglig leder Trond Lauritsen i Sykkylven Energi AS.