premium

drone statnett

Luftfartstilsynet avdekket svak ledelse, manglende operativ kontroll, ressursmangel, dårlig avvikshåndtering, uklare prosedyrer og manglende øving. Statnett vil rydde opp. – Vi er en ung luftfartsorganisasjon.

blåsjø

Har søkt NVE om forlenget byggefrist for prosjekt som kan gi 47.4 GWh mer i Ulla-Førre verkene.

soloppgang sol nett

De ti største kommunalt eide nettselskapene planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner frem til 2030.

Løvås

Det er behov for målrettet støtte til tiltak som kan frigjøre nettkapasitet i kritiske perioder, mener Statnett.

Fornybar Norge inviterer bransjen og kundene til å formulere nye funksjonskrav til framtidas målersystemer.

Fredrikstad Energi var først ute med smarte målere på Hvaler for snart 14 år siden. Nå må de byttes.

janbu fresvik

Eviny-konsernets resultat etter skatt i første kvartal ble 738 millioner kroner, hele 1.170 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor.

mast

At Statnett er statseid, gir en særlig fordel i lånemarkedet som ikke er knyttet til forhold ved virksomheten, mener Fornybar Norge.

statnett

Statnett-ansatt vil ha tettere samarbeid i bransjen for å sikre alle mann til pumpene ved krig og kriser.

repvåg

Energidepartementet har lagt særlig vekt på at det ikke er praktisk mulig å organisere konsernet på en måte som oppfyller kravet til selskapsmessig skille.

solkraft

Det kom få avklaringer om solkraft i revidert nasjonalbudsjett.    

generator skitten

Mange skader på småkraft-generatorer har gitt 150 prosent påslag på forsikringspremiene.

aasland

Etter to konsulentrapporter og tre innspill fra NVE om vektingsfaktor for fjernvarme, sier energiminister Terje Aasland at det nå er tid for å fatte beslutninger.

vartdal

Forventer at salgsprosessen kan ta mellom et halvt år og et år.

irene vik

Norsk Fjernvarme skal diskutere nærmere samarbeid med Fornybar Norge.

Trine Kopstad Berentsen

Styret i Solenergiklyngen har anbefalt sammenslåing med Fornybar Norge, men Trine Kopstad Berntsen understreker at også eksportrettet solindustri og lagringsløsninger må med.

aslak øverås

Generalforsamlingen i Fornybar Norge sa tirsdag ja til å slå Solenergiklyngen sammen med Fornybar Norge.

eidsiva

Eidsivakonsernets resultat etter skatt per første kvartal 2024 ble 1.019 millioner kroner, mot 1.757 millioner kroner per første kvartal 2023.

nve hovedkontor

Til tross for at både Multiconsult og nå Norconsult har anbefalt mer positive vilkår for fjernvarmen.