premium

Roan vindpark

Antar at kraft fra land til Draugen og Njord kan øke den maksimale vindkraftproduksjonen på Fosen med 33 MW.

Kryssende linjer

Dagens 50 kV-forbindelse har ikke nok kapasitet til det økende forbruket.

råssåfoss

Sikrer seg 19,1 GWh ny produksjon.

vindturbin

Energi Norge og Norwea advarer mot alvorlige konsekvenser hvis kompensasjonsordningen for vindkraftkommuner drøyer.

datasenter

Advarer mot strengere regler for utnyttelse av spillvarme enn i konkurrent-landene.

vann

Småkraft har signert avtale med Energi Teknikk og Captiva Asset Management om å tre inn i Proxima Hydrotech.

statkraft hovedkontor

Statkrafts internasjonale satsing er fortsatt i en oppbyggingsfase, men står allerede for over 30 prosent av selskapets verdiskaping.

nedre røssåga

Produksjonen av kraft var på hele 45,7 TWh i 1. kvartal.

kenneth andersen

Undersøker om de kan tjene penger på konseptet.

Fjordkraft

Større negativ effekt enn ventet fra termineringen av Eidsiva-merkevaren.

Thema Consulting tror vi kan doble energi-rehabilitereingen og spare minst 8 TWh i 2030. Kommunalministeren vil finne balansen mellom pisk og gulrot.

Krødsherad

Det åttende selskapet som fusjonerer inn sitt strømselskap.

Zakariasdam

Tafjord fikk nesten like godt resultat etter skatt som i 2019.

nett

Agder Energi Nett har inngått rammeavtaler med KVS Technologies AS og Visimind AB om fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet i hvert sitt område på Agder.

tina bru

«Likere nettleie kan også oppnås gjennom tiltak i reguleringen og gjennom en mer effektiv organisering», svarer energiminister Tina Bru (H).

rana

Ett års utsettelse av rehabiliteringen av Rana kraftverk har kostet Statkraft 10-12 millioner kroner bare i ekstrautgifter til leverandørene.

statnett

Men ikke så mye som Energi Norge ønsket.

gravd over

Slo ut strømmen i Oslo konserthus. Nå skal en ny forskrift gjøre ledningskaoset under bakken mer oversiktlig.

fornybarkonferansean

Vil ha strategisk mål om én til en-utveksling med sokkelen: – Da har du egentlig ikke stjålet kraft fra land.