premium

mast linje suleskardveien

Statnett endrer vurderingen av kraftsituasjonen i Sør-Norge i kommende tappesesong fra normal (grønn) til stram (gul).

Kharkivoblenergo

Trenger kabler, liner og brytere for å reparere enorme ødeleggelser i nettet etter Russlands krigføring.

solceller

Ved utgangen av 1. kvartal 2022 er det registrert 10.018 strømkunder i Norge som produserer sin egen strøm.  

fyrstikk

Disse var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 59 minutter i 2021.

stolpe sverige

Svenska kraftnät må gå i takt med både staten og markedet, og realisere en politikk som ikke alltid vet hva den vil.

arena

Agder Energi Nett har fått støtte fra Forskningsrådets Energi X-program til prosjektet DataArena, for å å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning.

vermot

Alexandre Vermot tiltrer rollen som administrerende direktør for Schneider Electric Norge.

Nordlink

På grunn av brudd på reglene for offentliggjøring av innsideinformasjon i forbindelse med rampingrestriksjonene på NordLink.

Roan vindpark

Reindrifta hevder OED fremfører uholdbare og formalistiske innvendiger for å trenere saken.

oslo

Hafslund Oslo Celsio vil bygge områdekjøling i Oslo i sentrum, på Skøyen og på Økern.

Kun 34 prosent av norske ledere innen kraftsektoren ser behov for strakstiltak mot cyber-trusler, til tross for økt trusselbilde.

løvås

Men økt tilgang til mer effekt kan i stor grad møtes gjennom investeringer i eksisterende vannkraftanlegg, påpeker Gunnar Løvås i Statnett.

eviny

Eviny fikk dårligere resultat i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor.

sol sau

Selskapene vil sammen utvikle storskala solkraft i Norge.

Skal ha ødelagt et sted med en truet lavart. Alvorlig og grovt uaktsomt, mener NVE.

lista vind

NVE har lagt fram forslag om nye og strengere krav til konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land.

kiruna

Klimaeffekter og flaskehalser snur det svenske kartet opp ned. Nord er det nye sør. I svenske Klondyke treffes oppfinnere, banditter, kinesere, byråkrater og profitører i jakten på nytt gull.

Grensen mellom prisområdene i Midt-Norge og Vest-Norge flyttes.

ravlo

Får sannsynligvis ikke avgiftsfritak før neste år, departementer må snakke sammen og saken må avklares med ESA.