premium

josefsen hilde

Gjennomsnittsstørrelsen på husholdnings-solanlegg er firedoblet, uten at solkrafteierne betaler for å få strømmen ut på nettet. Fortellingen om effekttarifferingen er usann, og tariffen må endres, mener Agder Energi Nett.

vike vardheim

For å skaffe seg et referanseprosjekt på 420 kV, må man faktisk posisjonere seg og samarbeide, sier Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

trafo

Mye lokal solenergi øker spenningsnivåene i lavspentnettet. Nettselskapene jobber med løsninger på utfordringen.

statkraft hovedkontor

Selger i første omgang via Fjordkraft og Fortum.

mast lysefjorden

Sentralnettet ble bygget etter krigen med norsk kompetanse og arbeidskraft. Etter 2000 er alle store linjeprosjekter gått til utenlandske entreprenører. Det ropes nå varsko mot utviklingen.

Regjeringen sender ut et høringsforslag på tildelingskriterier som skal minimalisere støttebehovet.

Industrien og vindkraftens interesseorganisasjon er positiv, mens fiskeriinteressene er mer avventende.

grøft

Den har gitt en uforholdsmessig gevinst til selskaper med relativt høy kabelandel i tynt befolkede områder, ifølge RME.

Vaksvik

Det var i 3. kvartal 42 småkraftverk på til sammen 194 MW med en anslått årsproduksjon på 626 GWh under bygging, ifølge NVE.

alcoa lista

Det ville kostet 2 milliarder kroner mer å ta strømmen i land i Grenlandsområdet, der behovet er stort.

ala

Verken en iskald vinter, knekt borestreng eller konkurs stoppet prosjektet. I dag ble Ala kraftverk offisielt åpnet.

halden nexans

Nexans Norway i Halden skal produsere verdens lengste PEX-sjøkabel mellom Irland og Frankrike.

Stålproduksjon

«At RME har lagt Statnetts påstander til grunn, tilsynelatende uprøvd, i en sak hvor klager tidligere har foretatt store investeringer knyttet til den samme flimmerproblematikken», er «brudd på forvaltningens utredningsplikt»..

fyrstikk

Kvoterasjonering er det viktigste virkemiddelet i en eventuell rasjoneringssituasjon, mens sonevis utkobling bare er en siste utvei, ifølge NVE.

mauranger

Ordretørken i kraftbransjen vedvarer, og Kraftmontasje har igjen blitt nødt til å permittere montører.

digpro

Nettalliansen har valgt dpPower fra Digpro som felles nettinformasjonssystem (NIS).

hagemoen

– At regjeringspartiene og SV kutter bevilgninger til energitiltak med 280 millioner kroner, er svært skuffende, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

sol

Vil ha 500 MW bakkemontert solenergi innen 2026.

veitrafikk

For å kutte fossile utslipp fra all transport i framtiden, kan behovet for kraft øke med 60 TWh i 2050, viser en ny analyse fra Miljødirektoratet.