premium

havvind

Statnett søker om dispensasjon fra reglene for anleggsbidrag for havvind fra både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Kongen har i statsråd i dag gitt Amund Vik avskjed i nåde som statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Songa dam

Det var Statkraft, ikke Statnett, som advarte om dårlige kost-nytte-vurderinger av damsikkerhet.

frosen

Hafslund Eco Vannkraft får bygge, mens Nordkrafts konkurrerende prosjekt Mjåvatn får avslag.

solcelletak

Antall plusskunder økte med 26 prosent på ett kvartal.

mork kraftverk

Men i noen saker kan det fortsatt være 7 til 10 måneders ventetid før søkerne i det hele tatt får saksbehandler.

galaaen

Øistein Schmidt Galaaen (47) blir direktør for produksjon og bærekraft i Fornybar Norge.

Målinger på nye Håland transformatorstasjon for å finjustere vernet. Foto: Lnett

Lnett oppgraderer sitt distribusjonsnett. Men kundene får ikke full effekt før Statnett kommer etter.

vann

Cadre AS har inngått avtale med Clemens Kraft AS om å overta rettighetene til ti småkraft-prosjekter.

kjølberget

Hele 8-9 millioner kroner over ti år skal brukes på å forske på skogfugl ved Kjølberget vindkraftverk.

linjerydding

Avtalene har en anslått årlig verdi på 30 millioner kroner.

nve hovedkontor

Svært bekymringsfullt, skriver NVE etter å ha prøvd ut Microsoft Compliance Manager til sikringsarbeid.

dsb

Totalberedskapskommisjonen mener det er uoversiktlig at DSB har ansvar for elsikkerheten, og foreslår å gi ansvaret til NVE.

sunde mehl

Flere selskaper må med i KBO-ordningen og i REN Trafoberedskap, mens Statnett-makt kan delegeres regionalt, foreslår Totaberedskapskommisjonen.

fyrstikk

«Utkobling på høyt nivå i kraftnettet vil gjøre det teknisk vanskelig å skille mellom brukere», påpeker Totalberedskapskommisjonen.

konserndirektør for fornybar energi, Sten-Ole Nilsen

Skal detaljprosjektere kraftverket og har fått opsjon på byggeoppfølging.

balsfjord skillemoen rein

For å få erstatning, ber Statnett reindriftssamene skrive under på at de ikke vil forsøkte å hindre bygging av anleggene.

energioppgjøret noss

Resultatet følger frontfaget, og det gis et generelt tillegg på 27.000 kroner.

nordlandselva kraftverk

Årsaken var høy magasinfylling, stort snømagasin og begrensinger i nettet.