premium

Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.

Hele 60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter har byggeprosjekter som nå forsinkes av smitteverntiltak.

Ber regjeringen prioritere klimautfordringen i sine krisepakker.

Koronakrise og kortsiktig kraftpriskollaps vil ikke stoppe store vannkraftinvesteringer, tror Eimund Nygaard, som likevel etterlyser endret grunnrenteskatt, NorthConnect-tillatelse og justerte vernekrav.

roan

Olav Hetland fra Statkraft og Heikki Eidsvoll Holmås fra Multiconsult er valgt som nye styremedlemmer i vindkraftforeningen Norwea.

Utbygging av ladestruktur for elbiler er bra for økonomien og klimaet, og kan skape arbeidsplasser i den krisesituasjonen som har rammet landet.

Kommunale karantene-regler har stanset arbeid på kraftverk.

Uenig i Energi Norges forslag.

Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan sammen med utvidelse av konsesjonstiden fra

Nordex Group har inngått avtale med Øyfjellet Wind om leveranse av 72 vindturbiner til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune i Nordland.

Enova forlenger støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe med tre måneder.

I Japan bygges det første selvhevende installasjonsfartøyet for havvind. ABB i Norge leverer kraft- og styringssystemene.

Konseptvalget utsatt fra april til november.

Helgeland Kraft Nett utsetter helikopterbefaring av linjenettet, blant annet for å redusere risikoen for korona-smitte blant de ansatte.

Når hele familien har hjemmekontor og hjemmeskole og strømforbruket er høyt.

NVE har vedtatt at Nord Pool AS og European Market Coupling Operator AS er en del av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

– Et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter.