premium

Trollvind

4,3 TWh fra Trollvind kan hindre at oljenæringen tapper Bergensområdet for kraft.

nedre otta

Men andelen opprinnelsesgarantert strøm sank fra 2020 til 2021.

nve bygget

RME foreslår endringer for å ta bedre hensyn til forskjeller i nettselskapenes rammevilkår.

solpark

Agder Energi inngår partnerskap med BTG Solenergi om å etablere det som kan bli Norges største solkraftanlegg i Birkenes kommune i Agder.

smisto

Smisto-utbyggingen volder fremdeles hodebry for SKS og Helgeland Kraft.

glitre

Glitre Energi Nett Holding og Hurum Energi har signert avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Asker Nett.

samdal

– SINTEF deltar i om lag 300 EU-prosjekter. Med de varslede kuttene midler fra Forskningsrådets RES-EU-ordning, vil det ikke lenger være mulig for oss å bli med i slike prosjekter.

evenstad

Agder Energi Vannkraft er godt i gang med å oppgradere dammen ved Evenstad kraftstasjon i Froland.

dalhaug

De varslede innstrammingene vil kunne sette energiforskningen kraftig tilbake, og gjøre det svært vanskelig for NTNU og SINTEF å delta i EU-prosjekter.

haga kroepelien

Norwea og Energi Norge har startet samtaler om å danne en ny, stor interesseorganisasjon for fornybar energi i Norge, opplyser de i en pressemelding.

brødbølfoss

Landets høyeste rettsinstans har avgjort: Hafslund Eco har ansvaret for at ei nylagt rørgate sprang lekk på 20 steder.

elbillader

Agder Energi har forlenget NorFlex-prosjektet med ett år. Nå inviterer de flere selskaper til å teste og utvikle produkter for fleksibilitetsmarkedet.

nsl skjøt

Har dratt inn 7,2 milliarder kroner i årets fem første måneder.

hafslund

Etter to magre halvår ser nå leverandørindustrien til kraftselskapene de neste årene lysere i møte.

bøen

Sikrer seg 17 GWh i Rogaland med mulighet for utbygging av ny fleksibel kraftproduksjon.

Statkraft søker konsesjon for Mauranger 2 og Svartedal pumpestasjon.

oppussing

I løpet av høsten kan norske kommuner søke støtte fra Enova for energitiltak i kommunale boliger.

borssele

Det norske teknologiselskapet Spoor AI utvikler programvare basert på kunstig intelligens for å overvåke og beskytte fugleliv ved vindparker.

Endra signerer intensjonsavtale med Haugaland Næringspark.