Atle Abelsen

My articles

– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Sira-Kvina har fått med seg to amerikanske ekspertmiljøer for å redusere vedlikeholdskostnadene med en firedel.
God planlegging, digitalisert underlag, effektiv montasje og godt fjell gjør at Nedre Otta kan settes i drift to måneder tidligere enn planlagt. Det tjener eierne inntil fem millioner kroner på. 
Brødbølfoss kraftverk har stått stille siden jul 2018 på grunn av lekkasje på en splitter ny rørgate. Leverandøren avviser produksjonsfeil.
Da TrønderEnergi ble hacket i fjor høst, var de i ferd med å oppgradere passordrutinene på de administrative systemene. To-stegs innlogging hadde høyst sannsynlig hindret innbruddet.
Aktører i solenergi- og kraftbransjen skal skreddersy solcellemoduler på Jømna rett sør for Elverum.
I en skrivebordstudie avdekket forskere et stort potensial for flere nye og svært interessante prosjekter i Mandalsvassdraget.
Siden høsten 2018 har Glitre Energi hatt hele ni havarier ved sju av sine kraftverk. Nå vil de finne ut hvorfor.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske eSmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
I fjor høst ble TrønderEnergi hacket av fremmede datainntrengere. Angrepet var rettet kun mot de administrative systemene, men ble en vekker for kraftselskapet.
Franske myndigheter har allerede innført et forbud mot kreosotimpregnerte trestolper. Det kan få konsekvenser for norske nettselskaper.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Norske nettkunder må årlig betale for over 100 millioner kroner i unødvendige nett-investeringer når nye boligfelt og næringsbygg bygges ut.
NVE vil etablere et nytt pilotrammeverk for aktører som vil teste ut ny teknologi, systemer og konsepter som faller utenfor de ordinære regelverkene.
En liten teknologibedrift på Gjelleråsen sitter med en av nøklene som kan gjøre solenergi enda billigere.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.

Sider