Øyvind Lie

My articles

Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.
Statnett planlegger å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til Haugalandet.
NVE utvider høringsfristen for endring av utbyggingsplaner og krever at endringene synliggjøres for lokalbefolkningen.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Danmark har hjulpet Kina med å gjøre kullkraftverkene mer fleksible så mindre vindkraft går tapt.
Energi Norge advarer mot å øke rapporteringskravene for kraftbransjen uten skikkelig kost/nytte-analyse og uten å ta hensyn til EU-kravene i den tredje energimarkedspakken.
Statnett har signert rammeavtaler med Bouvet, Sopra Steria og Atea på 1,7-2,2 milliarder kroner om IKT-utvikling, forvaltning av systemløsninger, IKT-infrastruktur og rådgivning.
Ledningene til havvindparkene skal eies av vindkraftprodusentene, og Statnett blir ikke systemansvarlig til havs.
Men vindressursen er langt dårligere enn i den sørlige Nordsjøen.
Etter tidligere å ha gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind, foreslår regjeringen nå et tredje, utenfor Equinors Melkøya-anlegg ved Hammerfest.
Jacobsen Elektro forhandler med kreditorer for å unngå konkurs, men daglig leder Geir Gjersdal tror det vil ta flere uker før de finner en løsning.
Styret i Akershus Energi har ansatt Eskil Lunde Jensen (50) som konsernsjef.
I regjeringens handlingsplan for elbillading og alternative drivstoff savner NAF konkrete tiltak som gir elbilkjøpere trygghet for at de kan lade og bruke bilene i hele landet.
Statnett har besluttet å heve kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling transformatorstasjon på bakgrunn av det de kaller «avtalebrudd». 
Fjordkrafts solcellekunder skal kunne «lagre» overskuddet fra solkraften sin på en egen konto til senere bruk.
Ved å injisere vann i sugerørskonusen, kan francisturbiner kjøres på dellast uten å pådra seg skader. I Trollheim kraftverk tjener Statkraft inn investeringen på halvannet år.
Nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad svekker forsyningssikkerheten for Gjøa-feltet og kan gi store samfunnsøkonomiske tap, advarer feltets operatør Neptune Energy.
Fjordkraft overtar alle aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm mot at Vesterålskraft-konsernet blir eier i Fjordkraft Holding ASA.
Private utenlandske aktører eier 49,2 prosent av vindkraften i Norge, ifølge energiministeren.
Beslutningen om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen er utsatt. Statnett tror ordningen, som skal hindre ulønnsom overføring av kraft, kan være på plass sommeren 2020.

Sider