Øyvind Lie

My articles

EU vil gi 290 millioner kroner til testing av flytende havvind i Rogaland.
Stenger en maskin ved Saugbrugs på grunn av koronakrisen.
Den ventede veksten i solkraft- og vindkraft vil forsvinne i 2020, ifølge analyse fra Rystad Energy.
Men hvis karanteneveilederen ikke følges, vil NHO-sjef Ole Erik Almlid bruke koronaloven.
Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
Utnevnt til statssekretær i OED.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Som følge av koronakrisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
ENERGITEKNIKK MENER
Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
Får støtte fra Energi Norge.
Sogn og Fjordane Energi AS har gjort investeringsvedtak for Lutelandet vindkraftverk i Fjaler kommune i Sunnfjord.

Sider