Øyvind Lie

My articles

Snømengden i magasinområdene er langt mindre enn normalt.
Men lanserte Jens Stoltenberg som Guds sønn, hos LO på Arendalsuka.
Statnett-sjef Auke Lont taler Equinor midt imot.
Den må bare brukes effektivt, sier Tore Morten Wetterhus i Glitre Energi, som vil endre nettleie-kommunikasjonen.
Og nesten 30 prosent vindkraft.
Effektetariffer stopper utbygging av hurtigladere i grisgrendte strøk. Nå kan regelverket bli endret.
Statkraft har inngått et samarbeid med Google om å tilrettelegge for selskapets kjøp av 1.947 mål eiendom i Skien.
Får over 230 millioner kroner ekstra de neste tre årene fordi CO2-prisen har gjort strømmen dyrere.
Legger ikke arbeidet med rammen til side.
Jon Erling Fonneløp har gått fra NVE til en stilling som næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
Omfordeling gjennom senking av elavgiften kan gjøre det mer attraktivt for folk flest å støtte energiomstillingen, ifølge Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien.
Samtidig understreker energiministeren at den gode energidialogen mellom Norge og EU ikke er preget av at saker er satt rettslig på spissen.  
Norge hadde i forrige uke den høyeste ukeeksporten for 2019, med en nettoeksport på 445 GWh, en økning fra 255 GWh uken før.
Senterpartiet spør energiministeren om den fjerde energimarkedspakken betyr at Acer likevel skal få bestemme over bygging av norske utenlandskabler.
Hver gang en ekspert har uttalt seg om prisvirkningen på kablene, har det etter to dager vist seg å være feil, hevder administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Inustri.
Motstand mot vannkraft var den samlende saken for miljøbevegelsen i flere tiår, minner NVE-sjef Kjetil Lund om.
Aps Espen Barth Eide vil isteden ha vurdering av hele den norske kraftpolitikken.
Equinor går sammen med YPF Luz om utbygging av vindparken Cañadón León i Santa Cruz i Argentina.
- Da dette ble lansert, var det ikke noe næringen ønsket eller etterspurte, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien.

Sider