Øyvind Lie

My articles

Flertallet av nordmenn er for bygging av vindturbiner, under visse forutsetninger, viser undersøkelse gjennomført for Dagbladet.
Rødt vil vite om EU med fjerde pakke i hånd kan tvinge Norge til å bygge kabler.
Nedstengning av begge Norges atomreaktorer og fallende vind- og solkraftkostnader ser ikke ut til å ha stanset Frps thorium-drøm.
Strømprisen for juli endte på 35,15 Eur/MWh, 25 prosent høyere enn prisen for juni.
Ved utgangen av andre kvartal var 8,6 TWh ny vindkraft og 2,3 TWh ny vannkraft under bygging.
NVE undersøkte 1433 produkter i 14 kontroller hos Elkjøp. Hele 41 prosent av produktene hadde avvik.
Sammenslåing av nettselskaper kan redusere kostnadene ved anskaffelse av materiell med inntil 40 prosent, ifølge BKK Nett.
Otovo mente solcellepaneler på 36 ulike eiendommer i 12 ulike kommuner var ett anlegg. Det ville gitt store elsertifikat-besparelser, men OED sier nei.
Undertegnet kontrakt på opptil 230 MW stort kraftverk i grenseelv.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.
Statnett planlegger å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til Haugalandet.
NVE utvider høringsfristen for endring av utbyggingsplaner og krever at endringene synliggjøres for lokalbefolkningen.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Danmark har hjulpet Kina med å gjøre kullkraftverkene mer fleksible så mindre vindkraft går tapt.
Energi Norge advarer mot å øke rapporteringskravene for kraftbransjen uten skikkelig kost/nytte-analyse og uten å ta hensyn til EU-kravene i den tredje energimarkedspakken.
Statnett har signert rammeavtaler med Bouvet, Sopra Steria og Atea på 1,7-2,2 milliarder kroner om IKT-utvikling, forvaltning av systemløsninger, IKT-infrastruktur og rådgivning.
Ledningene til havvindparkene skal eies av vindkraftprodusentene, og Statnett blir ikke systemansvarlig til havs.
Men vindressursen er langt dårligere enn i den sørlige Nordsjøen.
Etter tidligere å ha gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind, foreslår regjeringen nå et tredje, utenfor Equinors Melkøya-anlegg ved Hammerfest.

Sider