Øyvind Lie

My articles

Jacobsen Elektro forhandler med kreditorer for å unngå konkurs, men daglig leder Geir Gjersdal tror det vil ta flere uker før de finner en løsning.
Styret i Akershus Energi har ansatt Eskil Lunde Jensen (50) som konsernsjef.
I regjeringens handlingsplan for elbillading og alternative drivstoff savner NAF konkrete tiltak som gir elbilkjøpere trygghet for at de kan lade og bruke bilene i hele landet.
Statnett har besluttet å heve kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling transformatorstasjon på bakgrunn av det de kaller «avtalebrudd». 
Fjordkrafts solcellekunder skal kunne «lagre» overskuddet fra solkraften sin på en egen konto til senere bruk.
Ved å injisere vann i sugerørskonusen, kan francisturbiner kjøres på dellast uten å pådra seg skader. I Trollheim kraftverk tjener Statkraft inn investeringen på halvannet år.
Nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad svekker forsyningssikkerheten for Gjøa-feltet og kan gi store samfunnsøkonomiske tap, advarer feltets operatør Neptune Energy.
Fjordkraft overtar alle aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm mot at Vesterålskraft-konsernet blir eier i Fjordkraft Holding ASA.
Private utenlandske aktører eier 49,2 prosent av vindkraften i Norge, ifølge energiministeren.
Beslutningen om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen er utsatt. Statnett tror ordningen, som skal hindre ulønnsom overføring av kraft, kan være på plass sommeren 2020.
NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.
En større del av nettselskapenes inntekter skal gjøres avhengig av effektivitet.
9 prosent av kraften er «fornybar» hvis man ikke kjøper opprinnelsesgarantier.
Statkraft ber NVE endre regelverket for markedsmanipulasjon for å kunne utnytte arbitrasjemulighetene mellom de ulike markedene bedre.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.

Sider