Øyvind Lie

My articles

Olje- og energidepartementet utreder et forslag om å kunne gi tidlig avslag i store vind- og vannkraftsaker, så man slipper unødvendige høringsrunder.
Regjeringen foreslår å gi andelseiere i borettslag lovbestemt rett til å lade elbilen hjemme, men kun på visse vilkår.
Etter en hard debatt mellom by og land ble Oslo Frps forslag om å stoppe bygging av landvindmøller stemt ned med overveldende flertall.
Ullern bydel har vedtatt at Statnett må stoppe arbeidet med kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i innsovningsperioden mellom klokka 11 og 01. Det kan få store konsekvenser for prosjektet, advarer Statnett.
Statkraft ber om å få utsatt fristen for idriftsettelse for Remmafjellet vindkraftverk til 31. desember 2024.
Lakseprodusenten Nova Sea krevde at Statkraft startet Svartisen kraftverk for å hindre islegging av Holandsfjorden og ødelagte oppdrettsanlegg. Statkraft avviser alt ansvar.
MDG og SV ville gi folk med dårlig råd økonomisk støtte og energilån for å gjennomføre enøktiltak. Kun Rødt støttet forslaget.
Energi Norge, NHO, Norsk Industri, Norwea, Zero, Distriktsenergi, Småkraftforeninga og Nelfo har sendt et brev der de støtter Trønderenergis bønn til regjeringen om å bruke statlig arealplan for å sikre at utbyggingen av Frøya vindpark.
Smelting av en isbre i Nordland gir Statkrkaft et tap på 17 GWh. Selskapet vil grave og sprenge grøft, men møter motstand fra Turistforeningen og lokale myndigheter.
En internasjonal aktør undersøker mulighetene for å bygge havvind i norsk sone.
Etter en nestenulykke ved Kristiansand transformatorstasjon er DSB «forundret» over at Statnett ikke følger opp regelverket for sikkerhetsledelse som Justisdepartementet presiserte etter en dødsulykke ved bygging av Statnett-linje i 2016.  
El og It-forbundet mener oljefondet må investere enda mer i fornybar energi i utlandet enn det regjeringen har foreslått.
Energiminister Kjell-Børge Freiberg avviste vindkraftkommunenes ønske om å få lokal vetorett.
Det er gode plasser for 12.400 MW havvind i Danmark.
NVE vil legge til rette for innovative aktører i ny modell for sluttbrukermarkedet for strøm.
De systemansvarlige nettselskapene Norden vil anbefale å utsette implementering av 15-minutters avregning med mer enn et år.
Nasjonal ramme bør presisere at det kan bygges nye vindmøller i gamle parker, foreslår Smøla-ordfører Roger Osen.
IFEs styre har vedtatt at Jeep-reaktoren på Kjeller stenges.
Hydro ber NVE sikre at Statnett får insentiver til å spare på linje med andre nettselskaper.
Equinors ønske om subsidier på 2,5 til 3 milliarder kroner sier noe om lønnsomheten til havvind, sa energiminister Kjell-Børge Freiberg på Stortinget, og advarte mot økte strømpriser.

Sider