Øyvind Lie

My articles

59 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Det fører blant annet til tapte kunder og markedsandeler og skrinlagte utvidelser.
Energiministeren har svart Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
Energi Norge mener NVEs forslag om funksjonelt skille er for inngripende.
Energi Norge foreslår en modell for utjevning av nettleie som i minst mulig grad skal går ut over selskapenes effektivitet.
– Dette senteret gjør det mulig å være til stede i hele landet på en effektiv måte, sier en imponert energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Statnett forsker på løsninger for å ta bedre vare på naturmangfoldet og redusere klimautslippene der de bygger.
Equinor og CPIH (China Power International Holding) har undertegnet en intensjonsavtale om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.
300 meter dype brønner skal gjøre at varme produsert om sommeren kan utnyttes på årets kaldeste dager i Tromsøs fjernvarmesystem.
Fjordkraft vant anbudsrunden om å levere strøm til kommunene Karmøy og Tysvær, Karmsund Havn IKS, Karmøy Kirkelig Fellesråd, Tysvær Kirkelig Fellesråd og Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd.
Statnett støtter ikke Småkraft AS sin foreslåtte løsning om småkraft-kabel over Lysefjorden.
Borregaard og E-CO Energi har inngått en kontrakt for levering av til sammen 1,66 TWh til selskapets virksomhet i Sarpsborg for perioden 2022 til 2033.
Hvis NVE gir Boliden Odda medhold, kan selskapet slippe anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
NVE har fått utsatt fristen for å levere rapporten til OED om alternative modeller for utjevning av nettleien fra 1. oktober til 4. november.

Sider