Øyvind Lie

My articles

Det er et investeringsbehov på 400 millioner kroner de neste 4-5 årene i 132 kV-nettet Statnett selger i Møre og Romsdal, ifølge Mørenett.
Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (FrP) fikk i statsråd i dag avskjed i nåde, skriver Olje- og energidepartementet på sin nettside.
Advokat Per Conradi Andersen fra Akershus skal lede Energiklagenemda.
Selskapet kom ikke frem til en annen løsning i forhandlinger med långiverne.
Den svenske regjeringen utnevnte torsdag Lotta Medelius-Bredhe til generaldirektør og sjef for Svenska kraftnät.
Energi Norge, KS Bedrift Energi og Telenor har blitt enige om ny avtale for fellesføring av ledninger med klare krav til hvordan fiber skal monteres i stolper.
Norwea advarer om alvorlige konsekvenser for pågående investeringer.
Skal sikre aktørene lik og god markedsinformasjon.
Statkraft mener å ha klart seg mye bedre enn de fleste kraftselskaper i en periode med store og krevende endringer i bransjen.
Opptil 167.000 automatiske strømmålere virker ikke som de skal.
«Statnett som eier av nettet står fritt til å selge til det eller de selskapene de ønsker», svarer energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Statkraft har undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft. For mange av de store internasjonale vannkraftprosjektene har hatt høyere sluttkostnader enn planlagt, konkluderer Riksrevisjonen.
Inngåtte sikringskontrakter gjorde at Glitre Energi fikk 8 prosent mindre for strømmen sin enn om de hadde solgt den til markedspris.
NVE gir tillatelse til at Plahtes Eiendommer AS får bygge og drive Kvernhusfossen kraftverk i Terråkelva i Bindal i Nordland.
På både vind og sol.
I 2019 har alle de 36 breene som NVE måler fronten på, trukket seg tilbake.
Kundetilfredsheten svekker seg ytterligere i privatsegmentet, men LOS kommer best ut.
«Når Statnett bruker som begrunnelse for å selge nettet i nordfylket til sunnmørsselskapet Mørenett at de har ‘regional tilstedeværelse’, er det stikk i strid med virkeligheten», skriver Neas og andre kraftselskaper på Nordmøre og i Romsdal.

Sider