Øyvind Lie

My articles

Det er plass i nettet ved gassanlegget på Nyhamna til å ta imot 350 MW havvind fra Havsul, hvis parken automatisk kobles fra hvis det oppstår problemer i nettet på land.
40 TWh fornybar kraft kan erstatte 95 TWh fossil, altså mer enn en halvering av energibruken, ifølge Statnetts estimater.
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Hvis småkraften igjen får grunnrenteskatt, blir det kroken på døra, advarer Småkraftforeninga.
Kablene til Storbritannia kan bidra til at kraftprisen i Norge blir nesten 60 øre per kilowattime i 2029, ifølge en analyse fra Wattsight.
Nelfo og Boligprodusentenes Forening er sterkt kritisk til Enovas forslag om å innføre effektbehov som en del av energimerke-karakteren for bygg.
OED lar Norsk Vind Energi bygge 200 meter høye møller på Måkaknuten.
Nå som elsertifikatvinduet lukkes, blir det færre store utbygginger og mer oppgradering og utvidelse. Men på sikt tror aktørene at større prosjekter trekkes opp av skuffen.
Statnett kan bygge trafostasjoner ti prosent billigere, men mangler insentiver til å kutte kostnader, ifølge en rapport Sweco har laget for NVE.
Arbeiderpartiet ber regjeringen raskt fremme lovendringen som hindrer private å bygge utenlandskabler. Energiministeren sier nei.
Norske kraftselskaper har utviklet et felles språk som skal forenkle digitaliseringen og rydde opp i gammelt rot.
Veldig mange menn over 50 i kraftbransjen rekrutterer kun fra halve befolkningen, ifølge Eidsiva-direktør Stig Morten Løken.
Det er oppdaget en feil på en fransk kjernekraftreaktor under nybygging. Feilen ligger i en del av reaktoren som er lik den som sitter i flere eksisterende reaktorer.

Sider