Øyvind Lie

My articles

Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 2899 millioner kroner i tredje kvartal, 219 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Men svekket krone førte til negative valutaeffekter på 912 millioner kroner.
Solenergiforeningen og flere interesseorganisasjoner ber Stortinget gripe inn mot NVEs planer om nye effekt-tariffer som de mener straffer energieffektivisering og egenproduksjon av strøm.
Småkraftaktører har begynt å vurdere permitteringer, ifølge Småkraftforeninga. LVK ber energi- og miljøkomiteen om ekspress-behandling og skroting av Sanderud-rapporten.
Neas, Svorka, Sunndal Energi, og Rauma Energi har etablert et nytt nettselskap for å kunne kjøpe Statnetts 132 kV-nett i sitt område. De advarer mot økt nettleie hvis Mørenett får kjøpe.
Rask utkobling av forbruk er mer lovende enn rask justering av vannkraft, ifølge Statnett.
Ingenting i kraftskatteutvalgets forslag hindrer at kommuner og fylkers kraftinntekter kan opprettholdes, ifølge finansminister Siv Jensen.
Forsvarer planene om salg av 132 kV-nettet og har «full tillit» til at Istad Nett fyller sin rolle som utredningsansvarlig for nettet i Møre og Romsdal.
Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Går fremdeles gjennom de 5000 innspillene som har kommet.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.

Sider