Øyvind Lie

My articles

Det ville ikke statsministeren.
Energi Norge takket Sanderud for at kraftskatteutvalget slår fast at forutsetningen for at dagens grunnrente skal være nøytral, er at man avvikler det offentlige eierskapet.
– Med din logikk kan en utnytte våre kommuner og sette en strek over avtalen når du måtte ønske, sa Odda-ordfører Roald Aga Haug til Per Sanderud, som møtte LVKs medlemmer torsdag.
KrF synes det er en dårlig idé å avvikle spesialordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft.
Selger 25 prosent av Arkona i Østersjøen for ca. 5 milliarder kroner.
Hvis ikke konsesjonsbehandlingen snart starter opp igjen.
Boenfossen kraftverk, som ble totalødelagt av flom, bygges nå opp igjen fire ganger så stor og med enda bedre laksetrapp.
Mener vindrammen kan bedre koordineringen av kraftnett- og vindkraftprosjekter.
Per Sanderud understreket at kraftkommunene og -fylkene kan få akkurat like mye penger som før med kraftskatteutvalgets forslag, men blir ikke trodd.
Miljødirektoratet kritiserer NVE for å ikke ta nok hensyn til fugl og villrein, og vil kutte betraktelig i flere av de 13 utpekte områdene for nasjonal vindkraft-ramme.
«Det er trolig ikke lønnsomt å legge til rette for å kunne transportere store mengder vindkraft», skriver Statnett i sin nye nettutviklingsplan.
Vindkraftkommuner kan miste skatteinntekter og bli mindre positive til utbygginger hvis kraftskatteutvalgets forslag vedtas, advarer LNVK.
Statnett advarer mot utfordrende fordelingsvirkninger på utenlandskablene.
Mens kommunene, småkraften og storkraften er i harnisk, slipper vindkraften relativt lett unna Sanderud-utvalgets forslag til skatteendringer.
Sanderud-utvalget kommer med en historieløs, dramatisk og feilslått krigserklæring som utraderer kommunale kraftinntekter, og som kan gi svenske tilstander, hevder LVK.
Hvis Sanderud-utvalgets forslag om grunnrenteskatt fra 1,5 MVA blir vedtatt.
KS er skuffet over at kraftskatteutvalget foreslår tiltak som omfordeler 4,5 milliarder kroner i inntekter fra kommuner og fylkeskommuner til staten, uten samtidig å være tydelig på hvordan kommunene skal kompenseres.
Energi Norge mener Sanderud-utvalget hopper bukk over hovedproblemet når de vil fjerne konsesjonskraft og skjerpe grunnrenteskatten, og kaller forslaget politisk irrelevant.
Sanderud-utvalget vil øke grunnrenteskatten fra 37 til 39 prosent, senke grensen for grunnrenteskatt fra 10.000 til 1500 kVA og fjerne konsesjonskraft og konsesjonsavgift.
Energiminister Kjell-Børge Freiberg vil støtte et hjemmemarked for havvind, men mener det gir noen utfordringer at Norge har kraftoverskudd.

Sider