Øyvind Lie

My articles

NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.
Harstadværingen Ida Texmo Prytz (38) flytter hjem.
Ingen i kraftbransjen har tjent på kunstig intelligens, maskinlæring og prediktivt vedlikehold, hevder Hafslund Nett-sjef Kristin Lian.
Et nettselskap og en produsent skal frivillig kunne inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.
Foreslår PUD og kompetansekrav som i petroleumsnæringen.
«Kraftskatteutvalgets rapport er en avsporing og må forkastes!», skriver mer enn 172 ordførere i et opprop som ble overlevert til partiene på Stortinget torsdag.
I fremtiden kan nettselskapenes effektivitet måles ut fra hvor nettet burde vært bygget, og om selskapene burde droppet en linje fremfor å bygge.
BKK Nett staker ut en langsiktig strategi for å utnytte teknologi og data sammen med Siemens PTI og deres «Digitale kompass».
​Jon Evang blir ny fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero, etter at tidligere fagansvarlig Einar Wilhelmsen nylig ble finansbyråd i Oslo Kommune.
Oljeselskapet Lundin blir medeier i Sognekrafts Leikanger kraftverk. De to selskapene skal eie 50 prosent hver av kraftverket, som starter produksjonen i 2020.
Statkraft slipper dermed å betale for nettilknytningen for datasenteret i Skien.
Et NVE-forslag kan gjøre inntektene fra systemdrift 750 millioner kroner lavere enn kostnadene de neste fire årene, advarer Statnett.
Krever konsekvensutredning, er bekymret for fisket og for konsekvensen av nye kraftlinjer.
Sameksistens «ikke mulig», men Forsvarsdepartementet er åpen for å flytte seg.
Skal kun gå på strøm, kutter 200.000 tonn CO2 per år.
Kraftkablene til Utsirahøyden får maksimal utnyttelse, ved at det også lages en avstikker til Sleipner-feltet.
Ptil fant 7 avvik, blant annet mangler på eksplosjonsvernet. «Systemsvikt», innrømmer Statnett.
For kommunene i klagesaker mot vindkraftanlegg.
Lavest gjennomføringsrisiko, enklest driftskoordinering og lavere kostnader, skriver Statnett.

Sider