Øyvind Lie

My articles

Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
Omexom Norge har nå offisielt åpnet sitt beredskapslager med utstyr for å håndtere kabelfeil innenfor området 33 kV til 170 kV.
Vil ta en lederposisjon i løpet av de neste årene.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fiskeriorganisasjoner og naturvernere mener havvindparken Havsul ikke bør få forlenget frist for idriftsettelse.
Equinor har søkt NVE om å få ta ut 105 MW kraft fra Kollsnes for å forsyne Oseberg-feltet og fase ut forurensende gassturbiner.
Skal lede det sammenslåtte nettselskapet.
Olje- og energidepartementet (OED) vil ikke gi den kraftkrevende industrien felles tariff for transmisjon og regional distribusjon.
– Vi har en veldig kraft i saken, i sannheten, for vi vet hva som er rett, sa Motvind-sjef Eivind Salen i demonstrasjonen foran Stortinget søndag.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har bestemt at Heinseter Fjellstue fortsatt kan ha vindmølle.
Doblet kapasitet i nye Suvdøla kraftverk bedrer muligheten for effektkjøring, og legger til rette for flere småkraftverk i området.
Fredrik Behrens går etter eget ønske av som administrerende direktør i Sunnfjord Energi og begynner som kommunikasjonsrådgiver i BKK.
Kommunen har slått fra seg planene om å kjøpe ut de tyske investorene og slik stoppe byggingen av vindparken.
Skal bytte ut 60 år gamle, dårlige oljekabler.
Lyse Elnett advarer om svekket driftssikkerhet med sjøkabel, og Lyse Produksjon frykter produksjonskutt. Men alternativet er for dyrt for Småkraft AS.

Sider