Øyvind Lie

My articles

Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
- Det er fullstendig uaktuelt for EL og IT Forbundet å støtte ethvert forslag som undergraver folkets eierskap til vannkraftressursene, sier forbundets leder Jan Olav Andersen.
Mener innspillet om likere nettleie bryter med flere av medlemmenes syn.
Det ville ikke statsministeren.
Energi Norge takket Sanderud for at kraftskatteutvalget slår fast at forutsetningen for at dagens grunnrente skal være nøytral, er at man avvikler det offentlige eierskapet.
– Med din logikk kan en utnytte våre kommuner og sette en strek over avtalen når du måtte ønske, sa Odda-ordfører Roald Aga Haug til Per Sanderud, som møtte LVKs medlemmer torsdag.
KrF synes det er en dårlig idé å avvikle spesialordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft.
Selger 25 prosent av Arkona i Østersjøen for ca. 5 milliarder kroner.
Hvis ikke konsesjonsbehandlingen snart starter opp igjen.
Boenfossen kraftverk, som ble totalødelagt av flom, bygges nå opp igjen fire ganger så stor og med enda bedre laksetrapp.
Mener vindrammen kan bedre koordineringen av kraftnett- og vindkraftprosjekter.

Sider