Tore Halvorsen

My articles

I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Regjeringen bevilger 300 millioner kroner til fornybar energi i fattige land.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Årets første ni måneder hadde Agder Energi et underliggende resultat etter skatt på 84 millioner kroner, mot 612 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Agder Energi.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.
Norge vil støtte ren energi og lokalt selvstyre i Nepal med til sammen 530 millioner kroner over fem år.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
NVE har gitt konsesjoner til å bygge Åsen trafostasjon og utbedring av 66 kV nettet i Odda.
Sira-Kvina kraftselskap har nå startet byggingen av Rafoss kraftverk kombinert med laksetrapp.

Sider