Tore Halvorsen

My articles

I første kvartal 2019 ble driftsinntektene i Eidsiva 1 229 millioner kroner. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.
Fredag, 10 mai, 2019 - 09:50
Christopher Kjølner (46) er ansatt som ny konserndirektør for Strategi og forretningsutvikling i Skagerak Energi.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 14:12
I Norge kan økt forbruk fra industri, datasentre, og petroleumsnæringen drive strømforbruket opp i hele 159 TWh i 2040, Ifølge ny studie fra NVE.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 10:51
Østfold Energi selger sine aksjer i Midtfjellet Vindkraft til det tyske investeringsfondet Aquila Capital.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 10:04
Syv av ti er hovedsakelig positive til vindmøller på land, viser en ny undersøkelse gjennomført for Agder Energi.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 09:01
Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 6430 millioner kroner i første kvartal. Dette var en økning på 469 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig større bidrag fra markedsaktiviteter og vindkraft.
Torsdag, 9 mai, 2019 - 08:23
Norconsult omsatte i første kvartal 2019 for 1,621 milliarder kroner, en økning på ca. 28 prosent sammenliknet med samme periode i 2018.
Tirsdag, 7 mai, 2019 - 11:58
Fire nettselskaper i Nord-Norge går sammen om å etablere felles driftssentral, som skal gi besparelser på minst 3,5 millioner kroner.
Tirsdag, 7 mai, 2019 - 11:06
Solcelleselskapet Otovo og strømappen Tibber inngår samarbeid om solstrøm.
Mandag, 6 mai, 2019 - 14:49
I 2018 gjennomførte NVE nær 3500 tilsynskontroller. I 126 nettselskap ble det avdekket 417 avvik. 19 fikk varsel om tvangmulkt. I tre av tilfellene ble det gjort vedtak om bøtlegging.
Mandag, 6 mai, 2019 - 14:36
Fredagskommentar:
Om få uker er det slutt på skoleåret. Et nytt ungdomskull står på terskelen til arbeidslivet. For energiselskapene er det tid for å forberede inntak av lærlinger.
Fredag, 3 mai, 2019 - 11:16
BKK vil elektrifisere fergebransjen på Vestlandet. Nå er det første Fjord1-fergesambandet blitt mer miljøvennlig.
Torsdag, 2 mai, 2019 - 18:39
Høy kraftpris betydde mest for den økonomiske resultatutviklingen i mange av landets energiselskaper i 2018. Årsrapportene fra tre av dem bekrefter inntrykket.
Torsdag, 2 mai, 2019 - 11:09
Sweco har vunnet kontrakt med Panel of Experts for Dudhkoshi Storage Hydroelectric Project (SHEP) i Nepal.
Tirsdag, 30 april, 2019 - 10:56
Valget sto mellom å satse på felles driftssentral med andre lokale nettselskap i Telemark eller effektivisere og oppgradere sin egen. Avgjørelsen falt på sistnevnte.
Tirsdag, 30 april, 2019 - 09:21
Statkraft har besluttet bygging av Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.
Mandag, 29 april, 2019 - 15:47
BKK ankar lagmannsretten sin dom i SFE-saka til Høgsterett.
Mandag, 29 april, 2019 - 15:04
Etter et svært godt 2018-resultat utbetaler NTE 165 millioner kroner til trønderske eierkommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet fikk et driftsresultat på 956 millioner kroner.
Mandag, 29 april, 2019 - 13:36
I 2018 mottok Elklagenemnda 795 skriftlige henvendelser fra strømkunder. 44 prosent av disse kan relateres til utrulling av nye strømmålere.
Fredag, 26 april, 2019 - 14:55
Fredagskommentar:
Nordmenn flest har et tvetydig forhold til fornybar energi. Majoriteten blant oss vil ha mer av både vind- og vannkraft, men når relevante prosjekter skal realiseres er vi mer forbeholdene.
Fredag, 26 april, 2019 - 14:29

Sider