Tore Halvorsen

My articles

På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Regjeringen bevilger 300 millioner kroner til fornybar energi i fattige land.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
Skulle Viken fylkeskommune oppløses innen 2023, så overføres bare 10 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi til eierkommunene.
Årets første ni måneder hadde Agder Energi et underliggende resultat etter skatt på 84 millioner kroner, mot 612 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Agder Energi.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.
Norge vil støtte ren energi og lokalt selvstyre i Nepal med til sammen 530 millioner kroner over fem år.
Statnett har i forbindelse med sin høstkonferanse tirsdag tildelt Nexans Norway HMS-prisen for 2019.
NVE har gitt konsesjoner til å bygge Åsen trafostasjon og utbedring av 66 kV nettet i Odda.
Sira-Kvina kraftselskap har nå startet byggingen av Rafoss kraftverk kombinert med laksetrapp.
SF6 er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner. Det er mulig å redusere bruken av den.
Etter årets første ni måneder fikk Eidsiva Energi et ordinært resultat etter skatt på 473 millioner kroner.
Automatiserte nettmeldinger skal redusere saksbehandlingstiden fra rundt 14 dager til noen få sekunder.
NVE kaller inn Vinkelfallet kraftverk i Ringebu til konsesjonsbehandling etter vannressursloven. Bakgrunnen er forholdene for storørret i elva Våla i Oppland.
Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 450.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2018, tilsvarende rundt 0,9 prosent.

Sider