Tore Halvorsen

My articles

Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 638,3 millioner kroner til sikker nedbygging av atomanleggene her i landet.
Før sommeren 2020 skal TINE installere 200 ladepunkt for elbiler ved sine anlegg.
NVE har vedtatt å utsette anleggsstart for Haram vindkraftverk inntil klagebehandlingen er avgjort.
Tussa hadde et driftsresultat i andre tertial på 129,4 millioner kroner, en økning på 92,8 millioner kroner målt mot samme periode i 2018.
Statnetts prosjekt Vestre korridor i Rogaland og Vest-Agder nærmer seg 90 prosent ferdigstillelse.
De nordiske systemansvarlige nettselskapene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Åland har signert en ny nordisk systemdriftsavtale.
Den siste av 174 vindmøller er nå på plass i verdens største havvindpark Hornsea 1 utenfor kysten av Yorkshire i England.
Energy Isles Limited på Shetland har inngått samarbeid med Statkraft om utvikling av et vindpark-prosjekt nord for Yell på øygruppen.
Ressurssituasjonen i Norden er god, men strømprisen holdes oppe av CO2-priser som er fem ganger høyere enn i 2017.
I juni 2020 settes depot- og pantograflading for 23 elektriske busser i drift i Oslo og Bærum, med ABB som leverandør.
Ved nyttårsskiftet slutter Halle Aslaksen som administrerende direktør i Småkraft AS.
Smartgridteknologi skal gi færre og kortere strømbrudd.
I går åpnet Statnett og Lyse Elnett Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune i Rogaland.
En ny skattemodell kan gi norske kommuner en årlig inntekt på over to milliarder kroner fra vindkraft på land, ifølge rapport.
Glommens og Laagens Brukseierforening fikk konsesjon fredag.
Sammen med en håndfull andre aktører går Lyse inn som investor i Nordic Edge Innovation Lab.
I regi av Agder Energi nærmer Åseral Nord-prosjektet i Vest-Agder seg ferdigstillelse.

Sider