Tore Halvorsen

My articles

Teknologiselskapet ABB, miljøorganisasjonen Bellona og sjømatprodusenten Bremnes Seashore samarbeider for å etablere en fullelektrisk oppdrettslokalitet for laks.
NVE har ilagt TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr på 250.000 kroner for å ha bygget linje uten godkjenning.
I går ble den siste av vindturbinene montert i Storheia vindpark. Med sine 80 turbiner og 288 MW i effekt blir vindparken Norges største, når den står helt ferdig senere i høst.
Tidlig på nyåret 2020 tiltrer svenske Björn Rosengren som ny sjef i det internasjonale ABB-konsernet. Han etterfølger Peter Voser som går tilbake til stillingen som styreleder i ABB.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.

Sider