Tore Halvorsen

My articles

Det er trist å registrere at engasjementet fra offentlig eide energiselskaper i Norge er på vikende front når det gjelder investeringer i fornybar energi, spesielt vannkraft, internasjonalt. De lukker øynene for muligheter de bare kan drømme om her hjemme.
Torsdag, 5 januar, 2017 - 08:55
Fredagskommentar:
Tord Lien har fått avløsning som olje- og energiminister. Han kan takke for seg med god samvittighet.
Fredag, 23 desember, 2016 - 09:45
Gamle anlegg må rustes opp i Agder Energi Nett. Det er konklusjonen etter fem tilsyn av DSB tidligere i år.
Torsdag, 22 desember, 2016 - 08:14
Kombinasjonen land/sjøtransport har gått på skinner gjennom hele 2016. I transportmarkedet til sjøs er situasjonen preget av sterkt redusert aktivitet i olje- og gassnæringen.
Torsdag, 22 desember, 2016 - 07:58
Fredagskommentar:
Det er bare de største egoistene blant oss som ikke vil ha flere strømkabelforbindelser med utlandet.
Fredag, 16 desember, 2016 - 09:39
DSB avdekket tolv avvik og ga fire anmerkninger etter tilsyn ved Troms Kraft Nett tidligere i år. Det blir blant annet påpekt manglende oversikt over vedlikehold.
Torsdag, 15 desember, 2016 - 09:02
Elklagenemnda har i 2016 registrert 354 ulike type henvendelser. 60 saker ble fremmet for behandling og vedtak.
Torsdag, 15 desember, 2016 - 08:54
Fredagskommentar:
Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.
Fredag, 9 desember, 2016 - 08:38
På bakgrunn av de utfordringer og muligheter Statkraft står overfor, spesielt internasjonalt, virker det fornuftig å gjøre endringer i eierskapmodellen.
Torsdag, 8 desember, 2016 - 10:40
Forsikringsnæringen trekker seg i stadig større grad unna kraftbransjen. Flere selskaper har brent seg på store tap. Forsikringspremiene reflekterer ikke i tilstrekkelig grad risiko.
Torsdag, 8 desember, 2016 - 10:22
Dobbeltrollen som nettsjef og driftsleder er krevende. Det vet Ole-Johan Sveva i Notodden Energi Nett, og mange med han, mye om.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:58
I Åseral i Vest-Agder har Agder Energi Nett mye på gang for tiden. Neste høst skal en investering på rundt en halv milliard kroner ferdigstilles.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:50
Fredagskommentar:
Strømbrudd er ille, men mangel på informasjon er minst like plagsomt.
Fredag, 25 november, 2016 - 10:57
Det har ikke vært rett fram for de fem kraftverkene som Helgeland Kraft bygger i Tosdalen i Nordland. Men nå begynner det å flaske seg.
Fredag, 25 november, 2016 - 08:53
Seks timer på å skifte 27 transformatorer? Ikke mulig sier du! Men vi klarte det, svarer Arne Gliddi i Agder Energi Nett.
Torsdag, 24 november, 2016 - 08:39
Slurv med sikkerheten gjør et det bare kan være et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke under arbeid med AUS i lavspenningsnettet. Blant de mange i energibransjen som uttrykker bekymring for dette er REN.
Torsdag, 24 november, 2016 - 08:31
Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:20
Fredagskommentar:
”Spørsmålene er mottatt, men vi har ikke muligheter for å besvare dette umiddelbart. Vi skal forsøke å få besvart i løpet av kvelden eller senest i morgen formiddag.”
Fredag, 11 november, 2016 - 08:57
Tilpasninger til det tradisjonelle norske IT-systemet for utstyr som er bygget for 230/400 V TN-system beløper seg årlig til betydelig antall millioner kroner, og det er kundene som må betale.
Torsdag, 10 november, 2016 - 09:04
Det har vært en heftig helg for strømforsyningen i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Mange steder fikk infrastrukturen seg en skikkelig trøkk. I det kraftige snøfallet mistet tusenvis strømmen i kortere eller lengre tid. Mandag kveld var 2300 fortsatt uten strøm i Agder.
Mandag, 7 november, 2016 - 18:53

Sider