Tore Halvorsen

My articles

I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Regjeringen foreslår å utvide forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger til å også gjelde byggvarme.
En enebolig på Kolsås i Bærum blir den første i Skandinavia med terracotta-fargede solcelletakstein.
Statkraft skal levere 525 GWh fornybar solenergi årlig til spanske Audax Renovables. Avtalen har en lengde på ti og et halvt år.
Endringene NVE forslår i inntektsregimet for nettselskaper vil gjøre at selskaper med lavest avkastning kommer enda dårligere ut, advarer KS Bedrift.
Dersom femårssnittet legges til grunn som en normal for strømprisen, har den nordiske strømprisen ligget godt over normalen i lang tid. Men nå nærmer det seg mer normale tilstander.
Trøgstad kommune selger sine aksjer Trøgstad Elverk til Hafslund Nett.
Energi Teknikk har fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til to småkraftverk for Clemens kraft og et for Nottveit Energi.
Etter 13 år med planlegging har OBOS Energi startet produksjonen i Rusdalsåni vannkraftverk på Moi i Rogaland.
Nyutviklet belysningsteknologi og økodesign kan bidra til en energieffektivisering på 1,2 TWh i 2025. Dette fremgår av en fersk rapport fra NVE.
I sommer skal Eidsiva Nett laserskanne og fotografere strømnettet ved hjelp av helikopter.
Den første strømkabelen mellom Norge og Tyskland er straks ferdig installert på sjøbunnen. Med 516 km over sjøen vil NordLink-kabelen bli en av verdens lengste.
Enova innvilger støtte til ti nye landstrøm-prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai.

Sider