Tore Halvorsen

My articles

BKK trekker anken til Høyesterett i SFE-saken. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.
Siri Langangen (44) er ansatt som ny HR-direktør i Statkraft. Hun kommer fra stilling som seksjonsleder i HR i DNB.
For å få flere tilbud på strømreserver til å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk, inviterer Statnett til å delta på et pilotprosjekt innen mer fleksibel kraft.
Rainpower har av Statkraft fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til Løkaunet kraftverk og Vesle Kjela kraftverk.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Fardal Energi AS har fått konsesjon til utbygging av kraftverket i Fardalen i Aurland kommune.
En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
ABBs vokser innen ladeløsninger for bærekraftig, offentlig transport. Automatiske pantografer gir økt fleksibilitet og effektivitet.
I dag lanserer regjeringen sin handlingsplan for grønn skipsfart. Blant de viktigste tiltakene for å nå målene er utbygging av ladeinfrastruktur i alle landets havner.
Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.
Fornybarnæringen ber NVE utsette forslag om endringer i systemansvarsforskriften, som vil medføre økte rapporteringskrav fra nettselskapene. Hovedgrunnen er at tidspunktet for endringene er uheldig.
Første tertial 2019 fikk Troms Kraft et overskudd før skatt på 181 millioner kroner, 92 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene.
Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Strømforsyning basert på solceller og vindturbiner skal sørge for mobildekning langs 11 kilometer av turistattraksjonen Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.

Sider