Tore Halvorsen

My articles

Etter oljelekkasje fra en kabel på lager i Horten er Statnett ilagt et forelegg fra politiet på 600.000 kroner.
I forbindelse med en emisjon investerer Akershus Energi fem millioner kroner i selskapet Becour.
I tredje kvartal var kraftprisen for de norske elspotområdene gjennomsnittlig 33 øre/kWh. Dette er en reduksjon på seks prosent sammenlignet med andre kvartal.
Akershus Energi har i årets tre første kvartaler et samlet resultat etter skatt på 137 millioner kroner, 14 millioner kroner mer enn de første kvartalene i fjor.
Havvind kan bli en «tusen milliarder dollar-industri», ifølge rapporten Offshore Wind Outlook 2019, som IEA presenterer fredag.
Etter at konsesjonskraftsaken i nærmere 20 år har ventet på avklaring, tar Sira-Kvina kraftselskap floken i etteroppgjøret etter vedtak i OED til retten.
I 2018 sørget Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett for at nærmere 3000 potensielle ulykker med elektrisitet ble avverget.
Omexom og ABB har signert en ny samarbeidsavtale, ved utløp av den tidligere gjennom ti år.
LO mener at det mangler en tydelig stadfesting av at vindenergi til havs eies av folket, slik at det kommer hele samfunnet til gode.
Organisasjonen Fiskebåt mener OED bryter med Stortingets intensjoner om det åpnes for havvindutbygging på flere foreslåtte områder.
Danske Ørsted og polske PGE Polska Grupa Energetyczna har innledet dialog om eierskap til to havvindprosjekter i Østersjøen.
I en rapport foreslår Multiconsult norsk satsing på 300 millioner kroner årlig til en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland.
Med tiltaket Ladeklar legger Hafslund E-CO forholdene bedre til rette for elbillading i borettslag og boligsameier i Oslo.
Håndtering av jordfeil er en utfordring i strømnettet. I et pilotprosjekt har Voss Energi høstet positive erfaringer med ny teknologi.
Nå begynner Tolga kraftverk å ta form. I 2021 fases kraftverket inn på strømnettet med 205 GWh ny fornybar energi.
Vattenenfall terminerer havvindprosjektet Taggen utenfor Sølvesborg i Sverige. Begrunnelsen er protester fra det svenske forsvaret.
De nærmeste fem årene ligger det til rette for at fornybarproduksjonen i verden kan øke med 50 prosent. Av dette står solkraft for 60 prosent, ifølge IEA.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.

Sider