Tore Halvorsen

My articles

Om alle forhold legges til grunn er nettleien i Sogn og Fjordane pluss/minus 9 øre/kWh høyere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken må settes på kontoen for omfattende fornybarutbygginger lokalt, noe som kommer hele nasjonen til gode.
Fredagskommentar:
Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.
Når vedtatte endringer i Energiloven trer i kraft legges det til rette for å gå fra tre til to nettnivåer her i landet. For alle nettselskaper er ikke dette like greit.
Det er klart det er plagsomt. Kraftige bremser er satt på den daglige virksomheten. Vi har ikke kapasitet til annet enn å håndtere eksterne henvendelser.
Fredagskommentar:
Av mangel på deltagere har NEF (Norsk Elektroteknisk Forening) måttet avlyse et konferansearrangement i Kristiansand i slutten av september. Nærmer vi oss et metningspunkt for antall konferanser og utstillinger knyttet til energibransjen?
Partene kom ikke til enighet om en ordning for avspasering. Meklingen brøt sammen i løpet av natt til i dag. Nå er 230 ansatte i 16 energibedrifter i streik.
Dette er et arrangement som absolutt har livets rett, under forutsetning at det i fremtiden deltar flere innkjøpere fra små og mellomstore energiselskaper.
Stadig flere leverandører presser på i kraftbransjen. Tradisjonsrike Comrod søker å posisjonere seg med kraftmaster i kompositt materialer. Konsernet investerer 50 til 60 millioner i en ny fabrikk på Tau ved Stavanger.
Hittil er alle landbaserte vindkraftanlegg her i landet bygget langs kystlinjen. Nå kommer det første i skogene i innlandet.
I globalt perspektiv gjør fornybare energikilder stadig mer av seg. 30 prosent av verdens energi, inkludert vannkraft, produseres nå med grønne teknologier.
Fredagskommentar:
Strømmen av halvårsrapporter fra energiselskapene har stoppet opp. Den etterlater seg et variert bilde av den økonomiske tilstanden i energibransjen.
Neste uke samles rundt 750 delegater fra 28 land med tilknytning til kraftbransjen i The Qube på Gardermoen. Onsdag 21. september går startskuddet for årets utgave av Achilles-Live, en konferanse og utstilling for leverandører og kunder i kraftsegmentet.
Akershus Energi kutter bemanningen med 15 stillinger. Langvarig lave kraftpriser blir oppgitt som hovedårsak, i følge rb.no (Romerikes Blad).
Det er lite som tyder på at det gjenstår mye når det gjelder nedbygging, eller bakkestyring, av transformatorarrangementer i mast. Fristen for gjennomføring av dette gikk ut ved forrige årsskifte. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)
Vi har ingen planer om å rokke ved energibransjens plass i Eliade-konseptet. Til tross for varierte tilbakemeldinger fra årets arrangement mener vi å spore oppløftende tendenser.
Eidsiva Energi er inne i en krevende omstillingsperiode. I 2018 skal konsernets resultat før skatt være forbedret med 165 millioner kroner. For å nå dette målet er en rekke tiltak iverksatt.
Fredagskommentar:
Vi blir aldri ferdig med Statkraft, hverken på den ene eller andre måten. Nå er det eierstrukturen som, uvisst for hvilken gang, er satt på dagsorden.
Det er mulig å skimte det grønne skiftet blant de nærmere 1400 utstillere på årets ONS-arrangement, som denne uken gjennomføres i Stavanger. Det er mange fornybare tråder å nøste opp i det som er et av verdens største utstillingsvinduer innen olje- og offshorenæringen.
Et eller annet er fullstendig galt når fornybar vannkraftproduksjon skattlegges hardere enn norsk petroleumsvirksomhet. Hvor er den grønne logikken?
Fredagskommentar:
I en stadig mer komplisert energiforsyning på land øker behovet for større faglig helhetsforståelse.

Sider