Tore Halvorsen

My articles

Statkraft skal ikke lenger bygge ut vindkraft i Norge. Punktum blir satt etter at Fosen-utbyggingen og de to konsesjonsgitte vindkraftprosjektene i Kvinesdal og på Remmafjellet er ferdigstilt.
Torsdag, 28 mars, 2019 - 09:27
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste var krafttransformatorer. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen er to viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Fredagskommentar:
I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.
Fredag, 15 mars, 2019 - 09:06
Fredagskommentar:
Fortsatt er det betydelig kjønnsmessig skjevfordeling i energibransjen. Alle nivåer domineres av menn. Underskuddet på kvinner er påtagelig, men det er tendenser til at det er en utjevning på gang.
Fredag, 8 mars, 2019 - 11:57
Et bedre samspill mellom menneske og maskin er nøkkelen til optimalisert drift i vannkraftverkene.
Torsdag, 7 mars, 2019 - 09:38
Fredagskommentar:
Kommende uke er det klart for årets PTK-arrangement – eller mer presist produksjonsteknisk konferanse. Denne stormønstringen innen norsk vannkraft er vel verdt noen refleksjoner, også vurdert i historisk perspektiv.
Fredag, 1 mars, 2019 - 10:29
Fredagskommentar:
Den digitale utfordringen kan ta pusten fra noen og enhver. Det er et samstemt kor i energibransjen som understreker betydningen av de muligheter denne teknologien åpner opp for. Men så langt er det kun beskjedne resultater å vise til.
Fredag, 22 februar, 2019 - 08:30
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Fredagskommentar:
Store investeringer i landets elektriske infrastruktur koster dyrt. Det er vi strømkunder som må betale regningen, men her er en advarsel; offentlige eiere risikerer å gå på en smell.
Fredag, 8 februar, 2019 - 09:45
EL og IT Forbundet mener at elsikkerhet ikke er tydelig nok markert på den samfunnsmessige dagorden. De ønsker all innsats på dette området samlet i et eget direktorat.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 10:04
Fredagskommentar:
Denne uken har Enova drysset flere hundre millioner kroner i innovasjonsstøtte over et stort antall aktører i energibransjen. Nå er det mange kreative ideer som får ben å gå på. Hva resultatet blir gjenstår å se.
Fredag, 1 februar, 2019 - 09:24
Lurer du på hvem den nye NVE-sjefen er? Her har du noe av svaret. Kjetil Lund gløtter på døren til seg selv.
Torsdag, 31 januar, 2019 - 10:16
Det drar seg raskt til mot en ny vår. I landets vannkraftverk er beredskapen på topp for å bidra til å dempe virkningene av mulige flomsituasjoner. Tiltak i denne forbindelse sparer samfunnet for milliardbeløp.
Torsdag, 31 januar, 2019 - 10:07
Fredagskommentar:
Oppgjørets time er nær. Energiselskapene er godt i gang med å gjøre opp regnskapene for 2018. Det er god grunn til å tro at det er smil i sikte fra landsende til landsende.
Fredag, 25 januar, 2019 - 09:37
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Fredagskommentar:
Med TrønderEnergi og NTE i hovedrollene er det i Midt-Norge det skjer for tiden. Der har de to energikonsernene satt i gang prosesser som klart og tydelig beveger seg mot en ny regional bransjestruktur.
Fredag, 4 januar, 2019 - 07:54
Nyttårskommentar:
Vår fremste utfordring i 2019; hvordan sette denne nettavisen på sporet av en økonomisk bærbar utvikling? I flere år har vi forsøkt å finne svaret uten at vi har klart å knekke koden. Trøsten får være at det er mange som sliter med det samme.
Mandag, 31 desember, 2018 - 08:59
Fredagskommentar:
Stadig flere energiselskaper engasjerer seg i markedssegmentet for velferdsteknologi. Samfunnet strekker seg mot en større grad av mekanisert og digitalisert omsorg.
Fredag, 21 desember, 2018 - 10:02
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53

Sider