Tore Halvorsen

My articles

Fredagskommentar:
Flere energiselskaper legger frem positive økonomiske resultater for første kvartal 2016. De som har nett som del av sin virksomhet har en preferanse. Økning i inntektsrammen gir mer penger i kassen. Det samme gir økte avgifter til staten.
Sprik mellom teori og praksis. Det er slik anonyme kilder beskriver sikkerhetskulturen i Statnett. Bakgrunnen er flere alvorlige ulykker den senere tiden.
Vi leverte de tre første innstillingene på flere år om reviderte vannkraftrevisjonene til OED i fjor. Nye er i prosess, og vi tar mål av oss til å sette ytterligere fart på gjennomføringen i tiden fremover.
Fredagskommentar:
Med fornybar energi skal verden reddes. Det finnes nesten ikke grenser for kreativitet og fantasi når det gjelder hvor bidragene skal komme fra. Verden flommer over av ideer til beste for klimaet, og vi lar oss oppildne og begeistre.
Antall utstillere på årets Eliade har passert 300. Nye kommer stadig til. Prosjektledelsen regner med at 320 er innen rekkevidde før dørene til arrangementet åpnes i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm tirsdag 31.mai.
Det knaker i deler av den elektriske infrastrukturen på Senja i Troms. For å svare på varierte utfordringer vil det i årene fremover være behov for store investeringer.
Vardar-konsernet gikk ut av 2015 med et resultat etter skatt på minus 212 MNOK. Sammenlignet med minus 41 MNOK i 2014 er dette en nedgang på 171 MNOK. Trøsten får være at den underliggende delen av virksomheten går godt.
Fredagskommentar:
Denne uken har et av hovedoppslagene i nettavisen vært en dramatisk hendelse knyttet til doble jordfeil. Heldigvis gikk det bra. Ingen personer kom til skade, og de materielle skadene er også til å leve med.
Ved årsskiftet skulle alle trafoarrangementer i mast vært nedbygget til bakkenivå eller utstyrt med styring fra bakken. Mye tyder på at dette ikke er fullført og at det kan gjenstå et hundretalls anlegg.
Seksjonsleder Kjell Halsan (56) i Statnett er tildelt Elkraftprisen for 2015. Det er den norske komitè for CIGRÈ som deler ut prisen.
Fornybarnæringen virker stort sett fornøyd. Natur- og miljøvernbevegelsen rister bekymret på hodet. Det er den nye energimeldingen det dreier seg om. I dag ble innholdet presentert av olje- og energiminister Tord Lien i det nybygde kraftverket til Akershus Energi ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune.
Fredagskommentar
Offentlige eiere av vannkraftverk forstår ikke sitt eget beste. De fortsetter å tappe sine selskaper for utbytte. I et grønt perspektiv er dette saftig ris til egen bak.
Så er det klart. Med 28 nyinnmeldte medlemmer er Water Vally etablert. Med visjonen verdens ledende engineering- og teknologiklynge strekker virksomheten seg inn i det norske og internasjonale vannkraftmarkedet.
Doble jordfeil kan skape store problemer. Det har Skagerak Nett erfart. Spesielt en hendelse i Sande i Vestfold ga den faglige ekspertisen i selskapet noe å bryne seg på.
Troms Kraft Nett åpner lommeboken for fornyelse og oppgraderinger i strømnettet. De nærmeste årene fremover skal det investeres 1,6 milliarder kroner.
Hvordan kan tilsyn av elektriske anlegg i et fremtidsperspektiv best mulig organiseres. Dette er spørsmålet som DSB og NEK sammen stiller i en utredning som skal legges frem for den sentrale ledelser i DSB før sommeren.
Salget av 90 prosent av mine eierinteresser i Cenika gir en inspirerende vitamininnsprøytning. Jeg har ikke tenkt å gi meg på lenge enda.
Driftsbygninger i landbruket er mer utsatt for brann enn i samfunnet for øvrig. Mye kan henføres til elektrisk årsak. Det er det nå tatt grep for å gjøre noe med.
Med begge bena i påsken og en blomstrende vår på oppløpet tar denne nettsiden en pust i bakken. Vi ønsker våre lesere noen riktig fine dager i fred og fordragelighet.
Fredagskommentar
De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.

Sider