Tore Halvorsen

My articles

Økning i strømforbruket gjør at Hafslund oppgraderer strømnettet i og rundt de største byene i Østfold.
Østfold Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 113 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.
Gjennom mer enn 60 år har Dam Flyvatn gjort nytte for seg Golsfjellet. Nå skal den oppgraderes i henhold til nye forskriftskrav.
Nå skal det bygges vindpark i Tysvær kommune i Rogaland. Med 11 vindmøller får anlegget en kapasitet på 47 MW.
Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at momsfritaket på strøm i Nordland, Troms og Finnmark oppheves. Alta Kraftlag advarer mot konsekvensene.
Kun 22 minutter i gjennomsnitt var danske forbrukere uten strøm i 2018. Det er best i Europa.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
I den felles ordningen med elsertifikater mellom Norge og Sverige er det ved utgangen av 2. kvartal 2019 satt i drift og godkjent 29,1 TWh.
Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en kraftig vekst i 2019. Investeringsnivået i kraftforsyning flater ut.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen i vindkraftsaker.
Etter fusjonen med BKK får kundene i Sunnfjord Energi årlig 70 millioner kroner lavere i nettleie.

Sider