Tore Halvorsen

My articles

Fra 1.april neste år kutter Enova støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe. Samtidig reduseres støtten til flere andre tiltak.
NVE er i gang med å utarbeide forskriftskrav om politiattest for adgang til sikkerhetssensitive elektriske anlegg. I løpet av høsten sendes forskriftskravet på høring.
Det er et økende problem for nettselskapene at reglene for å bygge nær eller under elektrisk infrastruktur ikke i tilstrekkelig grad blir overholdt. Ved ulykker er netteiers ansvar klart definert.
Styret i Statnett har fattet investeringsbeslutning for prosjektene Kvandal-Kanstadbotn, Hamang og Samnanger transformatorstasjoner.
Havvind i Østersjøen kan produsere mer enn en tredjedel av dagens kraftforbruk i regionen, men realisering av potensialet krever sterkere koordinering, bedre planlegging og regulatoriske endringer.
I år ligger det til rette for at produksjonen av fornybar energi kan øke med 12 prosent. Solenergi er den fremste drivkraften.
Styret i Statnett har besluttet å holde tariffsatsen for forbruk på samme nivå som for 2019 og dermed uendret for 2020.
Danske Ørsted går inn på eiersiden i selskapet Pict Offshore, som skal være en sikker metode for drift og vedlikehold av havvindmøller.
I lokalene til Kjeller flyplass ved Lillestrøm utvikler Equator Aircraft verdens første elektriske sjøfly.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
For en gjennomsnittlig husholdningskunde i Sognekrafts nett vil det redusere den årlige strømregningen med 1.282 kroner.
Dersom dagens resultatprognoser legges til grunn vil BKK for 2019 dele ut et utbytte på 600 millioner kroner.
Antallet utenlandske leverandører til norske energiselskaper er i sterk og rask vekst. Det er en krevende utfordring å sikre at lokale krav til helse, miljø og sikkerhet blir tatt på alvor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventiler i konsesjoner til vannkraftverk. Nå er det laget et nytt styringsverktøy for å håndtere denne utfordringen.
Ved halvårsskiftet nådde omsetningen i Norconsult 3.159 milliarder kroner, og driftsresultatet 235 millioner kroner.

Sider