Tore Halvorsen

My articles

28. mars var det 130 år siden fagbladet Energiteknikk kom med sin første utgave. Den gang under navnet Norsk Telegraf-Tidende.
Torsdag, 5 april, 2018 - 09:48
Entreprenørselskaper i energibransjen sliter med økonomien. Konkurransen i markedet blir stadig mer krevende, blant annet med kraftig press på priser.
Torsdag, 5 april, 2018 - 09:35
Fredagskommentar:
Den senere tids opphetede debatt om Norge skal slutte seg til det europeiske energifellesskapet ACER eller ikke etterlater seg et gufs av egoisme. Mange har holdt de norske fargene høyt og hellig med ryggen trassig mot resten av verden.
Fredag, 23 mars, 2018 - 09:13
Gjennom opprustnings- og utvidelsesprosjekter er det mulig å øke produksjonen i landets kraftverk med mellom 22 og 30 TWh.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:24
Viklerfaget blir ikke tatt av læreplanen når ny struktur i videregående skole innføres fra 2020. Det var kunnskapsdepartementet som kom med denne avklaringen tidligere denne uken. Nå er det opptil elektronæringen å svare på den utfordringen dette innebærer.
Torsdag, 8 mars, 2018 - 09:44
Fredagskommentar:
Det er lett å gå surr i debet og kreditt når overskuddsmilliardene fra energiforsyningen i 2017 skal gjøres rede for. Uansett er det ikke mulig å prate bort at det står bra til, og vær skeptisk om noen forsøker å gjøre det.
Fredag, 2 mars, 2018 - 09:22
Opplæringstilbudet i viklerfaget står i fare for å bli lagt ned. Dette til tross for at behovet for denne fagkompetansen er betydelig. Skolene henviser til mangel på søkere.
Torsdag, 1 mars, 2018 - 08:51
Damanlegget på nye Rosten kraftverk øverst i Gubrandsdalen er bygget for å tåle dobbelt tusenårsflom. Eller som prosjektleder Rolf Kleiven sier: - Dammen står selv om Dovre skulle falle.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 08:57
Ved rundingen av årsskiftet hadde halvparten av landets husholdninger fått nye strømmålere. Hva med de gamle? Hva skjer med dem?
Torsdag, 15 februar, 2018 - 08:46
Fredagskommentar:
Jeg er blitt AMS-kunde. Måleren er på plass i sikringsskapet. Nå blir det spennende å se hvordan skiftet fra analog til digital teknologi påvirker strømregningen.
Fredag, 9 februar, 2018 - 11:46
Fredagskommentar:
Det vil komme flere strømbrudd. Dette er hovedbudskapet i en oppsummering fra Agder Energi etter den senere tids ekstremvær-hendelser på Sørlandet. Den får neppe noen med et snev av fornuft til å hoppe i stolen. At strømmen tidvis blir borte er noe vi må leve med.
Fredag, 2 februar, 2018 - 11:26
Med 250 prosjekter -og mange andre aktiviteter, å holde styr på, gjelder det å ha tunga rett i munnen. Uten et effektivt styringssystem kan det bli riktig ille.
Torsdag, 1 februar, 2018 - 09:18
Vi er i det store og hele positivt innstilt til endringene i ledningsforskriften. Den legger til rette for en større grad av likebehandling av aktørene som har aktiviteter knyttet til ledningsbunden infrastruktur i bakken.
Torsdag, 1 februar, 2018 - 09:04
Fredagskommentar:
Tirsdag denne uken ble Strømmens Dag markert. Det gjorde ikke spesielt mye av seg. Rakettene gikk ikke akkurat til værs, selv om det hadde vært fortjent.
Fredag, 26 januar, 2018 - 09:12
Å blottlegge seg for kritikk på sosiale medier er ingen spøk. Her er noen reaksjoner etter sist ukes strømbrudd på Sørlandet.
Torsdag, 25 januar, 2018 - 09:22
Elektroteknisk standardisering har ingen grenser. Nå har NEK hatt kolleger fra Kina på besøk. Formål: utveksling av kompetanse.
Mandag, 22 januar, 2018 - 09:36
Fredagskommentar:
Denne uken har det vært noen krevende dager for flere av nettselskapene sør i landet. I løpet kort tid har kraftig snøfall skapt store problemer for strømforsyningen. Uten heroisk innsats fra dyktige elektrofagfolk kunne det ha gått mye verre.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:45
I 2017 hadde Statnett Transport 14 kombinerte sjø- og landtransporter med krafttransformatorer. Sett i sammenheng med andre typer oppdrag ga det grunnlag for en positiv utvikling i året som gikk. Det forretningsmessige fundamentet for 2018 borger for fortsatt solid drift.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:00
Fredagskommentar:
Tidligere denne uken kom det en trist beskjed. Water Vally legger ned sin virksomhet. Det setter bremsene på i overføring av ny og grensesprengende teknologi fra olje- og offshorenæringen til landbasert vannkraft.
Fredag, 12 januar, 2018 - 09:45
Det meste lå til rette for fusjon med Lofotkraft. Så var det kommunevalg og nye politikere kom på plass i de tre eierkommunene til Vesterålskraft. Dermed var det stopp for fusjonsprosessen.
Torsdag, 11 januar, 2018 - 09:07

Sider